Makeup

Spending Ban Update + Shoplog

Hoi beauty lovers!

Zoals je misschien wel weet deed ik de afgelopen maand een spending ben die ik vorig weekend succesvol afrondde! Ik ben echt trots op mezelf dat ik het heb volgehouden en het lijkt zelfs dat ik niet meer zo’n drang heb om te gaan shoppen! De reden voor deze spending ban was zodat ik in Aken wat kon shoppen. Maar omdat ik die drang nu eigenlijk niet meer zo heb, heb ik ook niet zoveel gekocht. Vandaag laat ik jullie zien wat ik wel kocht.

IMG_1074

Read More

Lioele | Dollish Veil Vita BB Cream | Review

Hi dolls!

Korean BB cream, we’ve all heard of them right? They’re supposed to be way better, so today I’m reviewing the one that I’ve been testing out: Lioele’s Dollish Veil Vita BB cream, a color correcting bb cream in ‘natural green’.
Koreaanse BB creams, we hebben er allemaal al wel over gehoord, toch? Ze zouden veel beter zijn, dus vandaag review ik er eentje voor jullie: Lioele’s Dollish Veil Vita BB cream, een kleur corrigerende bb cream in ‘natural green’.According to the packaging, this product has a double function: a makeup base and a BB cream. It claims to both correct the skin tone and give coverage, as well as protecting the skin with vitamins and give a natural skin tone because of the color changing capsules in it.
Volgens de verpakking zou dit product een dubbele functie hebben: een makeup basis en een BB cream. Het beweert de huidskleur te corrigeren en te dekken, maar ook te beschermen aan de hand van vitamines en een natuurlijke kleur te geven door de van kleur veranderende capsules die erin zitten.

As you will see, this BB cream is green and changes to your own skin tone when you blend it in. The green should cancel out the redness, which I have. 

Zoals je zal zien, is deze BB cream groen en verandert hij in je eigen huidskleur zodra je hem uitsmeert. Het groene zou roodheid moeten opheffen, en dat kan ik wel gebruiken.


First, let’s talk about packaging. I really love the way this product looks, which is a plus in my book, because I’m a total sucker for cute packaging, let alone pink packaging! The name is very cute as well in my opinion!
Laten we eerst eens naar de verpakking kijken. Ik vind deze er echt zo leuk uitzien, en vind ik al echt een pluspunt aangezien ik echt een zwak heb voor mooie verpakkingen, laat staan roze verpakkingen! Ook de naam vind ik heel cute trouwens!

Another thing I really like about this product, is the fact that it has a pump! Easy to get the right amount and very hygienic!
Nog iets dat ik heel leuk vind aan dit product is dat het een pompje heeft! Gemakkelijk dus om de juiste hoeveelheid te doseren en ook heel erg hygiënisch! 


Here you can see (well not really, the lighting isn’t great), that it’s green, which should turn into my own skin color and cancel out the redness
Hier kan je een beetje zien dat het een groen kleurtje heeft (sorry voor de slechte belichting), dat in je eigen huidskleur zou moeten veranderen en de roodheid zou moeten wegwerken

When first blending this out, after it changed to my skin tone, it looks to pale for me. I was afraid that it just didn’t change correctly and that I wouldn’t be able to wear this in the summer or anything. But after a few more minutes (after applying the rest of my makeup), the color adapted completely to my skin tone. You have to give it some time to completely set and get to the correct color!
Toen ik het voor de eerste keer uitwreef over mijn gezicht en nadat het van kleur veranderd was, leek het echt te licht voor mij. Ik had schrik dat het dus niet naar de juiste kleur veranderde en dat ik de BB cream daardoor niet zou kunnen gebruiken in de zomer. Maar enkele minuten later (nadat ik de rest van mij makeup gedaan had), was de kleur volledig aangepast aan mijn huid. Je moet het dus wel eventjes de tijd geven om volledig tot de correcte kleur te veranderen!


As I said before, this product can be used as a base. This means that I’d say it’s a light to medium coverage. For me personally that is enough because I never go for full coverage. But if you like higher coverage, you can totally use this as a base to cancel out the redness, which it really does!
Zoals ik al eerder zei, kan dit product ook gebruikt worden als basis. Dit betekent dat het eerder een lichte tot medium dekking geeft. Voor mij persoonlijk is dat genoeg want ik ga nooit voor volledige dekking. Maar als je liever wat meer dekking hebt, kan je deze BB cream dus ook gewoon als basis gebruiken tegen roodheden, waarvoor hij goed werkt!


My final thoughts:
If you want a base or a light to medium coverage that cancels out the redness, this really is a product for you. It looks very natural on the skin, which is something I really love about this. It blends very easy, sets pretty fast and changes to the correct color after a few minutes (don’t worry if it’s to light in the beginning, give it some time to adapt!). It claims to give a matte finish, which it kinda does in a natural way the beginning (so not 100% matte), but because I tend to get very oily throughout the day, I do get a little shiny towards the end of the day. I don’t mind this that much, because this happens to me with all the BB creams and foundations I’ve tried so far, and this one isn’t that bad compared to other ones!
Mijn uiteindelijke besluit:
Als je een basis of een lichte tot medium dekking wil tegen roodheden, dan is dit product iets voor jou. Het ziet er heel natuurlijk uit op de huid, wat ik persoonlijk echt wil. Het blend makkelijk, zet zich vrij snel vast en verandert naar de juiste kleur na enkele minuten (maak je geen zorgen als hij eerst te licht lijkt, geef het wat tijd om aan te passen aan je huid!). De BB cream beweert een matte finish te geven, wat het ook wel een beetje doet in het begin maar op een natuurlijke manier (dus niet 100% mat), maar omdat ik nogal een vette huid krijg doorheen de dag, wordt ik wel nogal shiny tegen het einde van de dag. Ik vind dat persoonlijk geen ramp omdat ik dit met alle foundations en BB creams heb die ik al geprobeerd heb, maar deze is dan toch net iets beter in vergelijking met andere!

Because this BB cream is very light feeling on the face, it’s perfect for spring and summer, so I will be using this a lot!
Omdat deze BB cream zo licht voelt op de huid, vind ik hem perfect voor de lente en de zomer, dus ik ga hem zeker nog veel gebruiken!

You can buy this BB cream at bbcreamshop.eu for €21,95.
Deze BB cream is te koop op bbcreamshop.eu voor €21,95.

Disclaimer: This product was send to me to review. All opinions are 100% my own!
Disclaimer: Dit product werd mij opgestuurd om te reviewen. Alle meningen zijn 100% die van mij!

When leaving a comment, don’t forget to check of the ‘notify me’ box!
Als je een reactie achterlaat, vergeet dan niet het vakje ‘notify me’ aan te vinken!1 21 22 23 24