Beauty

Maybelline Color Tattoo Pure Pigment | Improper Copper

Hi guys!

I’ve been really into eyeshadows lately and a while ago I won this Maybelling Color Tattoo Pure Pigment in a giveaway. Click on read more to see what my thoughts are on this product.
De laatste tijd ben ik heel erg into de oogschaduws en een tijdje geleden won ik deze Maybelling Color Tattoo Pure Pigment. Kijk even verder om te zien wat ik ervan vind.

The color I won is Improper Copper, which is a bronzy, coppery brown, as the name says itself. This is a color I can get a lot of use out of because I only wear natural and neutral colors. That’s just because that’s in my comfort zone.
De kleur die ik won is Improper Copper, een brons/koperen bruine kleur, zoals de naam zelf zegt. Dit is het soort kleur waar ik veel plezier aan beleef aangezien ik alleen neutrale en natuurlijke kleuren draag. Ik ben gewoon niet zo’n waaghals als het op kleuren aankomt.


As you can see on the swatch, it’s pretty pigmented (hence it’s a pigment :p), which made me very happy! I hate getting a color that doesn’t even look slightly the way it should be just because the pigmentation is crappy. It is a pigment, a loose eyeshadow, so you could have some fallout when applying this. I don’t mind as much because it is a pigment, but with a baked eyeshadow, I really hate to have fallout. But besides that, it blends in nicely which is another plus.
Zoals je kan zien op de swatch, is dit product redelijk goed gepigmenteerd (het is dan ook een pigment :p), waar ik heel blij om ben! Ik haat het wanneer een kleur totaal niet overeenkomt met hoe hij zou moeten zijn, door slechte pigmentatie. Het is en blijft wel een pigment en dus een losse oogschaduw, waardoor fallout zeker mogelijk is. Ik vind dit persoonlijk niet zo erg, net omdat het een pigment is. Bij een gebakken oogschaduw bijvoorbeeld, zou ik hier echt niet blij mee zijn. Een ander positief punt aan dit product is dat het wel heel erg mooi en gelijk vervaagd kan worden.


So this is all I have to say about this product so far. I haven’t used it that often yet, but it’s enough to create a first impression about it.
Dit was alles wat ik voorlopig over dit product te zeggen heb. Ik heb het nog niet extreem veel gebruikt, maar voldoende om al een oordeel te vormen.

What do you guys think about this product?
Wat vinden jullie van dit product?


Crest 3D White Whitestrips Review

Hi huns!

Today I will be reviewing the Crest 3D White Whitestrips. If you want to know my thoughts on these, keep on reading!
Vandaag review ik voor jullie de Crest 3D White Whitestrips. Als je mijn mening hierover wil weten, lees dan zeker even verder!


I have been struggling with stained teeth my entire life. My teeth are very strong (I’ve never had any cavities) and they aren’t really sensitive, but the downside to having such strong teeth is that they are really stained. They always have been for as long as I can remember and my dentist always told me that teeth whitening would not help for me for some reason. And he was right for the most part! I have been trying to whiten my teeth for a really long time. I have tried tons of things that got great reviews but nothing worked! And when I saw these, I really wanted to try them out as my last option but because they are pretty expensive to get to Belgium, I never got them (I bought mine on ebay). Eventually I decided that these were my last option to whiten my teeth so I bought 3 of them to see if these would have any effect on my teeth.
Mijn hele leven al probeer ik wittere tanden te krijgen. Ze zijn heel erg sterk (Ik heb nooit gaatjes gehad) en ze zijn niet echt gevoelig, maar het nadeel aan zulke sterke tanden is dat ze erg geel zijn. Dat zijn ze altijd al geweest, voor zolang ik mij kan herinneren en mijn tandarts heeft me ook altijd gezegd dat het om één of andere reden niet zou lukken om ze witter te krijgen. En voor een groot deel had hij gelijk! Want ik heb al enorm veel dingen geprobeerd om ze witter te krijgen, maar niets hielp, zelfs de dingen met goede reviews niet! Toen ik deze zag, wou ik ook dit graag nog eens proberen, maar ze zijn vrij duur om ze in België te krijgen (ik kocht de mijne via ebay). Uiteindelijk besloot ik dat dit mijn laatste optie was om wittere tanden te krijgen en er dus voor te gaan. Ik kocht er 3 om te zien of ze een effect zouden hebben.

And let me tell you this: THEY DID! I was extremely happy to finally see some results! As you can see in the picture below, I folded them in half to make sure I applied them right in the middle of my teeth. I applied them 3 days in a row for 30 minutes. They didn’t cause any sensitivity at all for me personally and they didn’t taste bad or anything like them. I literally have no complaint about these so I will definitely be purchasing a full pack later!
En dit kan ik je vertellen: DAT HADDEN ZE! Ik was super blij om eindelijk resultaat te zien! Zoals je op de foto hieronder kan zien, plooide ik de strips in 2 om zeker te zijn dat ik ze in het midden aanbracht. Ik gebruikte deze strips elke dag een halfuur gedurende 3 dagen. Mijn tanden werden hier helemaal niet gevoelig van en ze smaakten ook helemaal niet vies. Ik heb letterlijk niets negatiefs te zeggen over deze strips dus ik ga binnenkort zeker een volledig pakket bestellen!

On the next pictures you can see the results! (sorry for the crappy pics) I know my teeth were (and still are) really yellow, but please be kind! It’s not like I was able to do anything about it until now. No matter what kind of toothpaste or teeth whitening I used and no matter how often I brushed my teeth, they stayed yellow, until now! You can clearly see a difference in the before (upper picture) and after (lower picture) shot! I went down about 1 shade! And keep in mind this was only after 3 days! Imagine the effects it could have after 20 days!
Op de volgende foto’s zie je duidelijk het resultaat! (sorry voor de slechte foto’s) Ik weet dat mijn tanden heel erg geel waren (en nog steeds zijn), maar wees asjeblieft vriendelijk hierover! Het is niet alsof ik er nog nooit iets aan probeerde te doen. Maar welke tandpasta of behandeling ik ook probeerde en hoe vaak ik mijn tanden ook poetste, het had nooit effect, tot nu! Je ziet duidelijk een verschil tussen voor (bovenste foto) en na (onderste foto)! Mijn tanden zijn nu ongeveer 1 tint lichter. Hou hierbij rekening dat dit maar over 3 dagen was! Beeld je dan eens het effect in na 20 dagen!

Overall I’m super pleased and impressed with the Crest 3D Whitestrips and I will definitely be repurchasing these!
In het algemeen ben ik enorm tevreden en onder de indruk van de Crest 3D Whitestrips en ik ga ze dus ook zeker opnieuw kopen!


Kardashian Beauty | Touch Tones Gradient Eye Color Set | Echo

Hi dolls!
Ever since rose gold things started to enter the world, I’ve been completely obsessed with it! I love anything rose gold and that’s one of the reasons why I bought this Touch Tones eyeshadow palette from Kardashian Beauty. Let’s check out these beautiful colors, shall we!
Sinds rosé gouden spulletjes hun intrede begonnen te doen, was ik op slag verliefd! Ik hou van alles dat rosé goud is dan is ook één van de redenen dat ik dit Touch Tones oogschaduw palette kocht van Kardashian Beauty. Lees snel even verder!

First of all, look at the packaging! I absolutely love it! I picked up the palette in the shade Echo, which Bailey from Making Up The Midwest compared to the Naked 3 palette from Urban Decay. 

Eerst en vooral, kijk naar die verpakking! Ik vind deze echt geweldig! Ik koos voor het paletteje in de kleur Echo, dat Bailey van Making Up The Midwest vergeleek met het Naked 3 palette van Urban Decay.
These are the colors in the palette. They are all towards the pink side, which I have been loving lately!
Dit zijn de kleuren in het palette. Ze zijn allemaal aan de roze kant, wat ik persoonlijk heel mooi vind de laatste tijd!

And here are the swatches. Aren’t they pretty? The pigmentation isn’t the best I’ve ever seen to be honest, but it is pretty good and not bad at all! They aren’t chalky at all so there’s no fallout either, which is great! They are all shimmery except for the 2 highlighting colors in the beginning. I don’t mind that, but it is something to take into consideration if you don’t like that.
En hier zijn de swatches. Zijn ze niet mooi? De pigmentatie is niet de beste die ik ook gezien heb, dat moet ik eerlijk toegeven, maar het is ook zeker niet slecht! Ze zijn helemaal niet ‘chalky’ en er is ook helemaal geen fallout, dat is al super! Het zijn allemaal shimmery kleurtjes, behalve de 2 highlighting kleuren in het begin. Ik vind dat persoonlijk niet erg, maar het is wel iets waar je rekening mee kan houden.


I bought this palette on feelunique.com for about €15. It’s a lot cheaper than the Naked 3 palette from Urban Decay, but obviously I can’t compare them because I don’t have the Naked 3 one!
Ik kocht dit palette op feelunique.com voor ongeveer €15. Het is een stuk goedkoper dan het Naked 3 palette van Urban Decay, maar ik kan het natuurlijk niet vergelijken omdat het ik het Naked 3 palette niet heb!

What do you think about these colors?
Wat vind jij van deze kleuren?


Skincare: This Year’s Wish list | #2014BloggerChallenge Topic 2

For today’s post, the second topic of the 2014 blogger challenge, I chose to do a little wish list. I really wanted to do a skincare routine since the topic was skincare, but unfortunately I’m super busy for my exams and I don’t really have the time to take decent picture. That’s why this post is super short too. I hope you can forgive me! I promise the third topic will be way better because my exams will be over then!
oor het artikel van vandaag, het tweede onderwerp van de 2014 blogger challenge, koos ik ervoor een wish list te maken. Ik wou echt heel graag mijn skincare routine laten zien aangezien het onderwerp skincare was, maar jammer genoeg heb ik het veel te druk met de examens om deftige foto’s te maken. Dat is ook de reden waarom dit artikel zo kort is. Ik hoop dat jullie het mij kunnen vergeven! Ik beloof dat het volgende onderwerp veel beter zal zijn, want dan zijn mijn examens eindelijk gedaan! ^

Skincare wants!


Do you use any of these products? Let me know your thought and whether I should get them this year!
Gebruik jij één van deze producten? Laat me zeker weten wat jij ervan vindt en of ik ze moet kopen dit jaar!


The BBlogger Tag

Hi sweeties!

I’ve been really bussy staying, which is why it’s hard for me to post anything. But today I have a quick tag! Hope you enjoy and I hope I can blog more soon!
Ik heb het de laatste tijd heel druk met studeren en dat is ook waarom ik niet zo vaak blog. Maar vandaag had ik even tijd om een tag te doen! Dit keer is het wel enkel in het Engels, omdat er behoorlijk wat tijd in kruipt om alles 2 keer te schrijven, dus sorry daarvoor. Hopelijk vinden jullie dit toch leuk en kan ik snel weer meer bloggen! 

1. Name a beauty routine you barely do.
My Eyebrows. I hardly ever fill them in bit I honoustly don’t think I need to. Thet’re pretty dark ok their own.
 
2. Is washing your make-up brushes something you do regularly ?
I try to, but sometimes I leave them a few weeks as I’m so bad at making time and remember to do them. 

3. How long will you last with chipped nail varnish ?
A day tops! I hate chipped nails and I love painting my nails so I paint them pretty often. Sometimes the polish doesn’t even have the time to chip. :p


4. How long do you put off buying/replacing a beauty or nail polish product even if you need it ? (i.e. topcoat, foundation and so on).
I don’t consider any of that as needed but I do like to buy beauty products so they’re almost immediatly replaced, even before I run out.

5. What is your worst beauty habit ?
Not washing my makeup brushes enough and I have to admit, Sometimes I’m too lazy too wash my face at night. I do try to at least use a makeup wipe when that happens.

6. Name something non-beauty related that you put off doing all the time.
Studying. I’m the world’s best procrastinator! :p

7. When going out somewhere, do you leave getting ready until the last minute or not ?  
I go one way or the other. I’m either running late or ready an hour before. I’m not a good judge of time. :p

8. Can you commit to spending bans? 

Not really. Or ar least not when I have time to shop. When I don’t have time, like during my exams, I don’t buy anything.

9. How organised are your make-up and nail polish collections ?
I asked my brother to make a nail polish rack for me so that will be organised soon hopefully. My makeup is organized pretty good.

10. What is the longest time you’ve gone without writing a blog post ?
I would say about a week. I’d have to chexk back, but I’ve been pretty good at blogging miltiple times a week.Products I’m Waiting For To Arrive

Impatient as I am, I can’t wait no longer for my recent orders to arrive. To make the waiting game a little more fun, I thought I would already share what I’m expecting the next 2 weeks!
Ongeduldig als ik ben, kan ik niet langer wachten om mijn bestellingen eindelijk in ontvangst te nemen. Om het wachten iets dragelijker te maken (Hoor mij klagen over leuke dingen die ik gekocht heb :p), vond ik het wel leuk om met jullie te delen wat eraan zit te komen!
Products I'm Waiting For To Arrive


I’ll start with something that isn’t in the picture: Soms Prairie Charms (They give part of the sales to charity!!) goodies! They did a christmas goodie box for only £5, which I obviously couldn’t resist! What makes this purchase even more exciting, is the fact that I don’t know what’s in it so it’s a surprise for me too!
Ik zal beginnen met iets dat niet in de afbeelding staat: Prairie Charms (Zij geven een deel van hun verkoop aan een goed doel!!) goodies! Ze verkochten voor kerst een box voor mij £5, waar ik echt niet aan kon weerstaan! Wat deze aankoop nog leuker maakt is dat ik niet weet wat erin zal zitten, dus ook voor mij is het een verrassing!

Next up is a Boohoo item that was on my wish list a while ago. I just needed one of those aztec print cardigans. Because shipping was free if you spent a certain amount, I ordered the magnetic nail polish as well (nail polish addict that I am!). Isn’t that a fun bonus?
Het volgende is een Boohoo item dat ik een tijdje geleden in een wishlist liet zien. Ik wou echt zo graag zo’n vestje met een azteken print. En omdat de verzending gratis was als je een bepaald bedrag uitgaf, bestelde ik ook het magnetische nagellakje erbij (nagellak verslaafde dat ik ben!). Is dat geen leuke bonus?

Some of you might know this, but every picture on this blog was taken with my Iphone 4s because I don’t have a decent camera yet (the camera I have is even more crappy than my phone :p). But because this camera can’t take macro pics very well, I decided to look for a lens to use with it. This one is from Ebay and was only around €2,5 boo-hoo if it doesn’t work! :p We’ll see!
Sommigen onder jullie weten dit misschien, maar de foto’s op mijn blog worden allemaal met mijn Iphone 4s gemaakt omdat ik geen deftige camera heb. Maar aangezien de camera daarvan geen macro foto’s kan maken, wou ik graag zo’n lensje voor erop. Deze komt van Ebay en was maar iets van een €2,5 dus boo-hoo als het niet werkt! :p We zullen zien!

And last but definitely not least: The FOREO Luna! If you follow me on twitter you might know I wanted this or the Clarisonic for a while. I did some research and heard a lot of people say that the Clarisonic can be a bit to rough for sensitive skin, which I have, so I decided to go with the Foreo. Another reason why I chose this one is because you don’t have to get replacements so eventually this will be cheaper! Plus: you have to charge it 1 time and it will fine for months! That’s insane, right?
En als laatste, en beste vind ik zelf: De FOREO Luna! Als je mij op twitter volgt weet je al dat ik al lang een Clarisonic of Luna wou. Ik heb wat research gedaan en hoorde van veel mensen dat de Clarisonic nogal ruw is als je een gevoelige huid hebt. En ja hoor, dat heb ik zeker, en daarom koos ik toch voor de Luna. Een andere reden waarom ik dit koos is omdat je hiervoor geen vervangstukken moet kopen en wanneer hij eenmaal opgeladen is, kan je er maanden mee verder! Dat vond ik echt geweldig!

I’m hoping to receive some of these packages this week! When they arrive, you’ll definitely see my excitement all over twitter!
Ik hoop dat ik enkele van deze pakjes deze week al ontvang! Als ze er zijn, zal je mijn enthousiasme zeker niet mislopen op twitter!