Beauty

Catrice Made To Stay Smoothing Lip Polish | 020 Jen & Berry’s

The new product from Essence and Catrice, I’ve been waiting for them like a kid waiting for her christmas presents. :p I finally got my hands on some of them, so expect some reviews coming up soon! Let’s start with a first one: Catrice’s Made To Stay Smoothing Lip Polish in the color 020 Jen & Berry’s.
De nieuwe producten van Essence en Catrice, ik heb erop zitten wachten gelijk een klein kind dat op zijn kerstcadeaus zit te wachten. :p Ik heb eindelijke enkele nieuwe producten kunnen bemachtigen, dus je kan zeker wat reviews verwachten! Laten we beginnen met de eerste: Catrice’s Made To Stay Smoothing Lip Polish in the color 020 Jen & Berry’s.


This product was probably my most wanted one out of all the new Catrice products. When I first opened the product to swatch it in the store (yes, there were testers :p), the applicator reminded me of the Rimmel Apocalypse thingys, which made me want them even more. I even wanted to pick up 3 of them, but I thought I’d go for one first, and see how I like it before getting other colors.
Dit product was waarschijnlijk hetgeen waar ik het meest naar uitkeek van alle nieuwe producten van Catrice. Toen ik het voor de eerste keer opendeed om te swatchen in de winkel (ja, er waren testers :p), deed de applicator mij echt denken aan de Rimmel Apocalypse dingetjes, waardoor ik ze nog meer wou. Ik wou er zelfs 3 meenemen maar besloot er eerst eentje uit te proberen.


Now onto the review! When you first apply this lip product it looks like a pretty pigmented gloss. It’s a little sticky, but not as much that it would annoy you, like some other glosses. It claims to stay on for up to 8 hours. I tried this out but unfortunately for me this wasn’t true. The gloss stayed for about 2 hours (I did eat in this time span). Once the gloss is gone, it leaves your lips stained with a lighter version of the color. This stain stayed on for another 2 hours. In total that’s about 4 hours of lip color, so I would definitely touch up, even after the first 2 hours, because the stain is very light.
Nu de review! Bij het aanbrengen lijkt het meteen op een goed gepigmenteerde gloss. Hij is een beetje plakkerig, maar niet in zo’n mate dat het irritant is, zoals sommige andere glossjes. Het beweert tot 8 uur lang te blijven zitten. Ik heb dit uitgetest, maar jammer genoeg was dat niet het geval. De gloss bleef ongeveer 2 uur zitten (waarin ik ook gegeten heb). Eens de gloss verdwenen was, bleef er een lichte stain achter. Deze bleef nog eens zo’n 2 uur zitten. In totaal is dat 4 uur, dus ik zou het product zeker opnieuw aanbrengen gedurende de dag, zelfs al na de eerste 2 uur, omdat de stain maar zeer licht is.


Here’s a swatch of this color on my lips. It is a little bit darker in real life, more like the tip of the applicator in the picture above, but here you can see that it is glossy and it applies evenly, which I really like.
Hier zie je een swatch van de kleur op mijn lippen. In het echt is hij iets donkerder, meer zoals het puntje van de applicator op de foto hierboven, maar je ziet hier wel dat het een glossy kleurtje is dat mooi gelijk aangebracht kan worden, waar ik wel blij om ben.


Overall, for €4,99 I like this product, but I don’t agree on the wear of it. I would definitely reapply this product about 3 times a day. Would I purchase other colors? The lighter one that I wanted probably not, just because that wouldn’t even leave a stain I think, so it would be just like a gloss. The darker ones on the other hand, I would consider to try those out too, but not right now since I’m not blown away.
In het algemeen vind ik dit product voor €4,99 wel leuk, maar ik ben het niet eens over de langdurigheid ervan. Ik zou het zeker zo’n 3 keer per dag opnieuw aanbrengen. Zou ik andere kleuren kopen? The lichtere kleur die ik wou waarschijnlijk niet omdat deze volgens mij niet eens een stain zou achterlaten, dus dit zou eerder een gloss zijn. De donkerdere kleuren daarentegen zou ik wil een kans willen geven, maar nog niet meteen omdat ik niet omvergeblazen ben.Review | Vichy Pureté Thermale 3 in 1 Miscellar Solution

We’ve all heard about micellar Solutions and a lot of people have been reviewing different ones. So have I! I have compared the Bioderma one to the L’Oréal one, which you can read here, and now I will be reviewing another one: Vichy Pureté Thermale 3 in 1.
We hebben allemaal al gehoord over micellaire waters en veel bloggers hebben verschillende hiervan gereviewd. Ook ik deed dat! Ik vergeleek eerder al die van Bioderma en L’Oréal, waarover je hier een review kan lezen, en nu ga ik ook deze reviewen: Vichy Pureté Thermale 3 in 1.

This micellar solutions claims to be for sensitive skin and eyes (including people that wear contacts) and I can definitely agree on that! As you might know if you’ve been following my blog for a while, I have really sensitive skin. This means, among other things, my skin gets red really fast, even just by touching it. The L’Oréal one beat the Bioderma one in my previous post and sensitivity wise the Vichy one is even better! My skin doesn’t get as red when using this compared to the L’Oréal one (which already was great for sensitive skin!), let alone compared to the Bioderma one. 
Dit micellaire water beweert geschikt te zijn voor de gevoelige huid en ogen (inclusief voor wie lenzen draagt) en ik ben het daar zeker mee eens! Zoals je misschien weet als je mijn blog al even volgt, heb ik een gevoelige huid. Dit betekent onder andere dat ik snel rood wordt, zelfs bij de minste aanraking van mijn gezicht. Het micellaire water van L’Oréal was op gebied van gevoeligheid beter dan deze van Bioderma en op dit gebied is die van Vichy zelfs nog beter! Mijn huid wordt niet zo rood bij het gebruiken ervan vergeleken met die van L’Oréal (die ik al heel goed vond voor de gevoelige huid), en al helemaal niet vergeleken met die van Bioderma.

When it comes to removing makeup, this product works just as good as the L’Oréal one and even better than the Bioderma one in my opinion.
Als het op het verwijderen van makeup aankomt, is dit product zeker even goed als die van L’Oréal en zelfs beter dan die van Bioderma naar mijn mening.


This product is free from alcohol and colorants and is ph neutral. It does have some perfume in it, which might be a downside for some of you. For me it isn’t as long as the product doesn’t irritate my skin, which it doesn’t do at all. 
Dit product bevat geen alcohol of kleurstoffen en is ph neutraal. Het bevat wel parfum, wat voor sommigen een nadeel kan zijn. Voor mij is het dat niet, zolang het mijn huid niet irriteert, en in dit geval gebeurt dat helemaal niet.

I got this products from Farmaline, an online pharmacy, to test out, but these are my own opinions (They did not ask me to review this). The Vichy Pureté Thermale 3 in 1 Micellar Solution contains 200ml or 6.76 fluid ounces and you can get it at Farmaline’s website for €14,64 but currently they are only €11,71. It is a little more expensive than the L’Oréal one, but if you have sensitive skin, I would give this one a go anyway! They also have other versions of this product and they ship to a lot of different countries, so definitely check them out. 
Ik kreeg dit product van Farmaline, een online apotheker, om uit te proberen, maar deze meningen zijn volledig van mezelf (Ze vroegen mij niet dit te reviewen). De Vichy Pureté Thermale 3 in 1 Micellar Solution bevat 200ml en je kan het kopen op de website van Farmaline voor €14,64, maar momenteel kost het er slechts €11,71. Het is iets duurder dan die van L’Oréal, maar als je een zeer gevoelige huid hebt, zou ik deze toch eens een kans geven! Er zijn nog andere versies van dit product beschikbaar op de website en ze verzenden naar verschillende andere landen, dus ga zeker eens een kijkje nemen.

Maybelline Color Tattoo Pure Pigment | Improper Copper

Hi guys!

I’ve been really into eyeshadows lately and a while ago I won this Maybelling Color Tattoo Pure Pigment in a giveaway. Click on read more to see what my thoughts are on this product.
De laatste tijd ben ik heel erg into de oogschaduws en een tijdje geleden won ik deze Maybelling Color Tattoo Pure Pigment. Kijk even verder om te zien wat ik ervan vind.

The color I won is Improper Copper, which is a bronzy, coppery brown, as the name says itself. This is a color I can get a lot of use out of because I only wear natural and neutral colors. That’s just because that’s in my comfort zone.
De kleur die ik won is Improper Copper, een brons/koperen bruine kleur, zoals de naam zelf zegt. Dit is het soort kleur waar ik veel plezier aan beleef aangezien ik alleen neutrale en natuurlijke kleuren draag. Ik ben gewoon niet zo’n waaghals als het op kleuren aankomt.


As you can see on the swatch, it’s pretty pigmented (hence it’s a pigment :p), which made me very happy! I hate getting a color that doesn’t even look slightly the way it should be just because the pigmentation is crappy. It is a pigment, a loose eyeshadow, so you could have some fallout when applying this. I don’t mind as much because it is a pigment, but with a baked eyeshadow, I really hate to have fallout. But besides that, it blends in nicely which is another plus.
Zoals je kan zien op de swatch, is dit product redelijk goed gepigmenteerd (het is dan ook een pigment :p), waar ik heel blij om ben! Ik haat het wanneer een kleur totaal niet overeenkomt met hoe hij zou moeten zijn, door slechte pigmentatie. Het is en blijft wel een pigment en dus een losse oogschaduw, waardoor fallout zeker mogelijk is. Ik vind dit persoonlijk niet zo erg, net omdat het een pigment is. Bij een gebakken oogschaduw bijvoorbeeld, zou ik hier echt niet blij mee zijn. Een ander positief punt aan dit product is dat het wel heel erg mooi en gelijk vervaagd kan worden.


So this is all I have to say about this product so far. I haven’t used it that often yet, but it’s enough to create a first impression about it.
Dit was alles wat ik voorlopig over dit product te zeggen heb. Ik heb het nog niet extreem veel gebruikt, maar voldoende om al een oordeel te vormen.

What do you guys think about this product?
Wat vinden jullie van dit product?


Crest 3D White Whitestrips Review

Hi huns!

Today I will be reviewing the Crest 3D White Whitestrips. If you want to know my thoughts on these, keep on reading!
Vandaag review ik voor jullie de Crest 3D White Whitestrips. Als je mijn mening hierover wil weten, lees dan zeker even verder!


I have been struggling with stained teeth my entire life. My teeth are very strong (I’ve never had any cavities) and they aren’t really sensitive, but the downside to having such strong teeth is that they are really stained. They always have been for as long as I can remember and my dentist always told me that teeth whitening would not help for me for some reason. And he was right for the most part! I have been trying to whiten my teeth for a really long time. I have tried tons of things that got great reviews but nothing worked! And when I saw these, I really wanted to try them out as my last option but because they are pretty expensive to get to Belgium, I never got them (I bought mine on ebay). Eventually I decided that these were my last option to whiten my teeth so I bought 3 of them to see if these would have any effect on my teeth.
Mijn hele leven al probeer ik wittere tanden te krijgen. Ze zijn heel erg sterk (Ik heb nooit gaatjes gehad) en ze zijn niet echt gevoelig, maar het nadeel aan zulke sterke tanden is dat ze erg geel zijn. Dat zijn ze altijd al geweest, voor zolang ik mij kan herinneren en mijn tandarts heeft me ook altijd gezegd dat het om één of andere reden niet zou lukken om ze witter te krijgen. En voor een groot deel had hij gelijk! Want ik heb al enorm veel dingen geprobeerd om ze witter te krijgen, maar niets hielp, zelfs de dingen met goede reviews niet! Toen ik deze zag, wou ik ook dit graag nog eens proberen, maar ze zijn vrij duur om ze in België te krijgen (ik kocht de mijne via ebay). Uiteindelijk besloot ik dat dit mijn laatste optie was om wittere tanden te krijgen en er dus voor te gaan. Ik kocht er 3 om te zien of ze een effect zouden hebben.

And let me tell you this: THEY DID! I was extremely happy to finally see some results! As you can see in the picture below, I folded them in half to make sure I applied them right in the middle of my teeth. I applied them 3 days in a row for 30 minutes. They didn’t cause any sensitivity at all for me personally and they didn’t taste bad or anything like them. I literally have no complaint about these so I will definitely be purchasing a full pack later!
En dit kan ik je vertellen: DAT HADDEN ZE! Ik was super blij om eindelijk resultaat te zien! Zoals je op de foto hieronder kan zien, plooide ik de strips in 2 om zeker te zijn dat ik ze in het midden aanbracht. Ik gebruikte deze strips elke dag een halfuur gedurende 3 dagen. Mijn tanden werden hier helemaal niet gevoelig van en ze smaakten ook helemaal niet vies. Ik heb letterlijk niets negatiefs te zeggen over deze strips dus ik ga binnenkort zeker een volledig pakket bestellen!

On the next pictures you can see the results! (sorry for the crappy pics) I know my teeth were (and still are) really yellow, but please be kind! It’s not like I was able to do anything about it until now. No matter what kind of toothpaste or teeth whitening I used and no matter how often I brushed my teeth, they stayed yellow, until now! You can clearly see a difference in the before (upper picture) and after (lower picture) shot! I went down about 1 shade! And keep in mind this was only after 3 days! Imagine the effects it could have after 20 days!
Op de volgende foto’s zie je duidelijk het resultaat! (sorry voor de slechte foto’s) Ik weet dat mijn tanden heel erg geel waren (en nog steeds zijn), maar wees asjeblieft vriendelijk hierover! Het is niet alsof ik er nog nooit iets aan probeerde te doen. Maar welke tandpasta of behandeling ik ook probeerde en hoe vaak ik mijn tanden ook poetste, het had nooit effect, tot nu! Je ziet duidelijk een verschil tussen voor (bovenste foto) en na (onderste foto)! Mijn tanden zijn nu ongeveer 1 tint lichter. Hou hierbij rekening dat dit maar over 3 dagen was! Beeld je dan eens het effect in na 20 dagen!

Overall I’m super pleased and impressed with the Crest 3D Whitestrips and I will definitely be repurchasing these!
In het algemeen ben ik enorm tevreden en onder de indruk van de Crest 3D Whitestrips en ik ga ze dus ook zeker opnieuw kopen!