Fashion

Marington Wants

If you’re the kind of girl like me, you’re always looking for new online stores, window-shopping and sometimes even end up ‘accidentally’ purchasing stuff. Today I’ve been looking around on the internet again, and found another online store. This one is for the fashion and lifestyle person more than for the beauty person: Marington!
Als je het soort meisje zoals ik bent, dan zoek je graag naar nieuwe webshops, snuffel je graag rond en eindig je soms ‘per ongeluk’ met nieuwe aanloopjes. Vandaag keek ik opnieuw even rond en vond ik nog een webshop. Deze is eerder voor de fashion en lifestyle liefhebbers dan voor de beauty liefhebbers: Marington!

The items that caught my eye on this site are the bags – which you can find here: the bags and the leather bags – so I thought I’d show you my favorite ones.
Wat mij in het oog sprong op deze site waren de tassen – die je hier kan vinden: de tassen en de lederen tassen – dus ik vond het wel leuk om jullie mijn favorieten te tonen.

Marington.nl wants

Some of the bags are a bit pricey but those are real leather and they all have a very unique design, which is why I like them so much. They ship worldwide which is amazing, so if I ever get the chance to spend some extra money on a new fancy, neutral, leather bag, it will probably be on one of these four!
Sommige tassen zijn wat aan de prijzige kant, maar dat zijn dan ook lederen tassen en ze hebben allemaal een heel uniek design, wat ook de reden is dat ik ze zo leuk vind. Ze verzenden wereldwijd, dus als ik ooit de kans krijg om wat extra geld uit te geven aan een fancy, neutral, lederen tas, dan zal het waarschijnlijk één van deze vier zijn!

What’s your favorite one?
Wat is jouw favoriet?


Products I’m Waiting For To Arrive

Impatient as I am, I can’t wait no longer for my recent orders to arrive. To make the waiting game a little more fun, I thought I would already share what I’m expecting the next 2 weeks!
Ongeduldig als ik ben, kan ik niet langer wachten om mijn bestellingen eindelijk in ontvangst te nemen. Om het wachten iets dragelijker te maken (Hoor mij klagen over leuke dingen die ik gekocht heb :p), vond ik het wel leuk om met jullie te delen wat eraan zit te komen!
Products I'm Waiting For To Arrive


I’ll start with something that isn’t in the picture: Soms Prairie Charms (They give part of the sales to charity!!) goodies! They did a christmas goodie box for only £5, which I obviously couldn’t resist! What makes this purchase even more exciting, is the fact that I don’t know what’s in it so it’s a surprise for me too!
Ik zal beginnen met iets dat niet in de afbeelding staat: Prairie Charms (Zij geven een deel van hun verkoop aan een goed doel!!) goodies! Ze verkochten voor kerst een box voor mij £5, waar ik echt niet aan kon weerstaan! Wat deze aankoop nog leuker maakt is dat ik niet weet wat erin zal zitten, dus ook voor mij is het een verrassing!

Next up is a Boohoo item that was on my wish list a while ago. I just needed one of those aztec print cardigans. Because shipping was free if you spent a certain amount, I ordered the magnetic nail polish as well (nail polish addict that I am!). Isn’t that a fun bonus?
Het volgende is een Boohoo item dat ik een tijdje geleden in een wishlist liet zien. Ik wou echt zo graag zo’n vestje met een azteken print. En omdat de verzending gratis was als je een bepaald bedrag uitgaf, bestelde ik ook het magnetische nagellakje erbij (nagellak verslaafde dat ik ben!). Is dat geen leuke bonus?

Some of you might know this, but every picture on this blog was taken with my Iphone 4s because I don’t have a decent camera yet (the camera I have is even more crappy than my phone :p). But because this camera can’t take macro pics very well, I decided to look for a lens to use with it. This one is from Ebay and was only around €2,5 boo-hoo if it doesn’t work! :p We’ll see!
Sommigen onder jullie weten dit misschien, maar de foto’s op mijn blog worden allemaal met mijn Iphone 4s gemaakt omdat ik geen deftige camera heb. Maar aangezien de camera daarvan geen macro foto’s kan maken, wou ik graag zo’n lensje voor erop. Deze komt van Ebay en was maar iets van een €2,5 dus boo-hoo als het niet werkt! :p We zullen zien!

And last but definitely not least: The FOREO Luna! If you follow me on twitter you might know I wanted this or the Clarisonic for a while. I did some research and heard a lot of people say that the Clarisonic can be a bit to rough for sensitive skin, which I have, so I decided to go with the Foreo. Another reason why I chose this one is because you don’t have to get replacements so eventually this will be cheaper! Plus: you have to charge it 1 time and it will fine for months! That’s insane, right?
En als laatste, en beste vind ik zelf: De FOREO Luna! Als je mij op twitter volgt weet je al dat ik al lang een Clarisonic of Luna wou. Ik heb wat research gedaan en hoorde van veel mensen dat de Clarisonic nogal ruw is als je een gevoelige huid hebt. En ja hoor, dat heb ik zeker, en daarom koos ik toch voor de Luna. Een andere reden waarom ik dit koos is omdat je hiervoor geen vervangstukken moet kopen en wanneer hij eenmaal opgeladen is, kan je er maanden mee verder! Dat vond ik echt geweldig!

I’m hoping to receive some of these packages this week! When they arrive, you’ll definitely see my excitement all over twitter!
Ik hoop dat ik enkele van deze pakjes deze week al ontvang! Als ze er zijn, zal je mijn enthousiasme zeker niet mislopen op twitter!
What I Got For Christmas 2013

Hi girls!

Yesterday I posted a picture on Instagram to ask if you’d like to see a post about what I got for Christmas this year, so that’s what I’l doing right now!
Gisteren plaatste ik een foto op Instagram met de vraag of jullie een artikel wouden zien over wat ik voor kerst kreeg, dus dat is wat ik nu ga doen!

I didn’t ask for anything this year (like last year), so everything I got was a complete surprise! Here we go:
Ik heb dit jaar, net zoals vorig jaar, niets gevraagd voor kerst, dus alles kwam als een verrassing! Here we go:


From my boyfriend: A Michael Kors bag. The one I got is calles the Jet Set Textured-Leather Tote in tan. I’m already completely in love with this bag! This is exactly what I would pick out myself, so my boyfriend do an amazing job, picking this bag out for me! He’s the best!
Van mijn vriend: Een Michael Kors handtas. De tas die ik kreeg noemt de Jet Set Textured-Leather Tote in de kleur tan. Ik ben hier al compleet verliefd op! Dit is exact de tas die ik zelf ook zou uitkiezen voor mezelf, dus hij heeft echt supergoed gekozen! Beste liefje ooit!

From my parents: The gift I got from them isn’t on the picture, because it was kind of a gift card for me, my boyfriend, my brother and his girlfriend. They gave us a weekend to Aachen (Germany) including lunch, dinner and accommodation. They know I love shopping and I really wanted to go there again, so I’m super happy about that too!
Van mijn ouders: Wat ik van hen kreeg, staat niet op de foto omdat het een soort cadeaubon is voor mij, mijn vriend, mijn broer en zijn vriendin. Ze gaven ons een weekendje Aken (Duitsland) inclusief lunch, etentje en overnachting. Ze weten dat ik graag shop en ik wou heel graag nog eens naar Aken dus ok hier ben ik super blij mee!

From my grandparents: My grandma always used to make something original for all of her grandkids, in which she hid money in. Last year she crocheted a little mouse for every one of the grandkids. She always used to hide them in their living room and we would have to go look for our special gift. I loved this so much even though it was a little silly for my age. The fact that she put so much effort in making something for us, just made it so special. But like you probably all know by now, my grandma past away a few weeks ago. I didn’t expect anything like that again, but before she died she went out to get us something instead of making something (she wasn’t able to make something anymore). My grandpa new about this as always, and he brought them to our house on Christmas day and hung them in the tree as a surprise, again with money in. The thing my grandma got this year, was the little glove you see in the picture. This on it’s own has such a huge value to me, because it is the last gift I got from her, even though she wasn’t here anymore. I will treasure this and the little mouse of last year forever! 
Van mijn grootouders: Mijn oma maakte altijd iets origineels voor al haar kleinkinderen om daar dan geld voor ons in te verstoppen. Vorig jaar haakte ze zelf een muisje voor elk van ons. Ze verstopte dit dan altijd in hun woonkamer en wij moesten dan naar ons cadeautje zoeken. Ik hield hier zoveel van, ook al lijkt het nogal kinderachtig voor mijn leeftijd. Het feit dat ze er zoveel moeite in stak, maakte het zo speciaal. Maar zoals iedereen ondertussen misschien al weet, is ze enkele weken geleden gestorven. Ik verwachte dit jaar dus niets meer zoals het muisje van vorig jaar, maar vlak voor ze stierf is ze nog iets gaan kopen voor ons (ze kon het niet meer zelf maken). Mijn opa wist hiervan zoals altijd en hij bracht het op kerstdag mee naar ons thuis om het in de boom te hangen als verrassing, opnieuw met geld erin. Wat mijn oma dit jaar voor ons had, is het handschoentje dat je in de foto ziet. Dit op zichzelf heeft zo’n enorm grote waarde voor mij omdat het het laatste is dat ze ons gaf, ook al was ze er zelf niet meer bij. Ik zal dit samen met het muisje van vorig jaar voor altijd koesteren!

From my parents in law: My boyfriend and his parents went to Manchester a while ago and they know I’m a body product freak. So they got me this little set over there that includes a shower gel, a body scrub, a body butter and a hand and nail cream. All of these mini’s are in the scent white yasmin, which I thought I wouldn’t really like, but I actually really do! Oh and it also came with a little scented bag to put in your room or closet.
Van mijn schoonouders: Mijn vriend ging onlangs met zijn ouders naar Manchester en ze weten dat ik een verzorgingsproducten freak ben. Dus kochten ze daar dit setje voor mij waarin een douche gel, een body scrub, een body butter en een handcrème zit. Al deze mini’s hebben de geur van white yasmin. Ik dacht eigenlijk dat ik dit niet zo graag zou ruiken, maar het ruikt echt super lekker! Oh, en er zat ook nog een soort geurzakje bij dat je in je kast of kamer kan zetten.

From my boyfriends grandma: This doesn’t really count as a Christmas gift, but I thought I’d include it anyway. She got the red blanket with white snowflakes for free with purchasing some products and she gave it to my boyfriend, who gave it to me. So this wasn’t a Christmas gift, but because it’s so Christmassy, I wanted to include it anyway. It’s super soft and I love it!
Van de oma van m’n vriend: Dit is niet echt een kerstcadeau, maar ik wou het er toch bijzetten, omdat het volledig bij de kerstsfeer hoort. Ze kreeg het rode dekentje met witte sneeuwvlokken, dat je op de foto ziet, gratis bij aankoop van enkel producten en gaf dit aan mijn vriend, die het aan mij gaf. Het is echt super zacht en daar hou ik enorm van!

My brother and I agreed last year not to get each other anything, just because we never know what to get each other, so we end up giving money, which is just a zero operation. I haven’t seen everyone of my family yet (we’re a pretty big family) so I didn’t get anything from my nonna (Italian grandma), who’s also my godmother, and my godfather yet. It’s not like I’m waiting on getting something, but they always give me some money, so I’ll probably still get that later on.
Mijn broer en ik kwamen vorig jaar al overeen dat we niets meer voor elkaar zouden kopen omdat we nooit iets weten en dan maar geld geven, wat neerkomt op een zero operatie. Ik heb nog niet iedereen van de familie gezien (we hebben een vrij grote familie dus van mijn nonna (Italiaanse oma), die ook mij meter is, en van mijn peter heb ik nog niets gekregen. Niet dat ik daarop zit te wachten maar daar krijg ik meestal ook geld van, dus dat krijg ik waarschijnlijk later nog.

What’s your favorite gift that I got and what did you get?
Wat is jouw favoriete cadeau uit alles wat ik kreeg en wat kreeg jij?

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 
Romina

Wish List | Boohoo ❄️ #BigBlogmasProject Day 19

Hi sweeties!

Today’s post is about something I only discovered today: Polyvore! Crazy, wright? I made my first little collage on my Boohoo wish list. So let’s check out what I picked!
Het artikel van vandaag gaat over iets dat ik vandaag pas ontdekte: Polyvore! Echt gek dat ik dat nu pas ontdek! Ik maakte mijn eerste collage: mijn Boohoo wish list. Dus kijk snel even verder!

Boohoo WishlistI’ve been wanting these kinds of cardigans for a while now, and these are just the perfect ones! Same for the christmas sweater, even though I probably won’t get this before christmas. I think I’ll pick one up next year or something.
Ik wil al een tijdje een vestje zoals deze, en deze zijn echt de perfecte voor mij! Hetzelfde voor de kersttrui, ook al zal ik deze waarschijnlijk niet meer kopen voor kerst. Ik denk dat ik er volgend jaar eentje zal kopen.

And who doesn’t love onesies?! I definitely do! I already have a pink one but it’s way to big and not that pretty! :p I really love this cream, sheep one!
En wie houdt er nu niet van onesies?! Ik zeker en vast wel! Ik heb al een roze, maar die is veel te groot en helemaal niet zo mooi! :p Ik vind dit crème kleurige schaap wel leuk!

I also wanted cosy winter pajamas. These aren’t the ones I was looking for, but still pretty cute!
Ik wou ook graag een winter pyjama. Deze is niet echt waar ik naar op zoek was, maar ik vind hem toch leuk! ^^ 

Are you on Polyvore? Let me know!
Zit jij ook op Polyvore? Laat het mij zeker weten!

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity.