Lifestyle

Spending Ban Update

Hi lovebugs!


Today I’m just going to do a quick update on how my spending ban is going. If you didn’t know I was on a spending ban, you can read that blog post here
Vandaag ga ik snel even een update doen over mijn spending ban. Als je nog niet wist dat ik een spending ban deed, dan kan je dat artikel hier even lezen.


If you follow me on twitter, you probably already know how my spending ban is going: I FAILED! Already! :p I thought I would be strong enough to survive the spending ban, but as soon as I received an e-mail from The Body Shop with some great deals, I couldn’t resist! Also, I forget that the RiRi hearts mac collection was going to be released this month and as a huge Rihanna fan, obviously I wanted some things from that collection. Failed again! 
Als je mij op twitter volgt, weet je waarschijnlijk al hoe mijn spending ban tot nu toe ging: Ik ben gefaald! Nu al! :p Ik dacht dat ik het wel zou kunnen volhouden, maar van zodra ik een mail kreeg van The Body Shop met geweldige deals in kon ik niet weerstaan! Daarnaast was ik ook vergeten dat de RiRi hearts mac collectie deze maand uitkwam en als grote Rihanna fan moest ik daar uiteraard iets van hebben. Opnieuw gefaald!

I decided not to give up this quickly! I will be doing another spending ban but I will be adapting it a bit *a.k.a. cheating?*! :p I don’t know when I will start yet (I will let you guys know), but I do know what I will change. I will only be allowed to buy some things with the weekly money I get from my parents to live in Leuven (where I study), which basically is the money I buy food from for the entire week. This means that I can only buy beauty products with the left over money, which isn’t a lot. Therefore it will still be hard for me, but I will be able to get some things if I really feel the urge. :p And I will stay away from my bank account, which already is really good for me!
Ik heb besloten om het niet zo snel op te geven! Ik ga opnieuw een spending ban doen, maar deze keer pas ik hem wat aan *a.k.a. valsspelen?*! :p Ik weet nog niet precies wanneer ik hem ga doen (Dat laat ik jullie nog weten), maar ik weet wel al wat ik ga veranderen. Ik zal deze keer enkel beauty producten mogen kopen met het wekelijkse geld dat ik van mijn ouders ontvang om in Leuven te ‘leven’. Eigenlijk dus het geld waarmee ik mijn eten moet kopen voor de hele week. Dit betekent dat ik enkel beauty producten zal kunnen kopen met het geld dat ik aan het eind van de week overhoud, wat echt niet veel is. Daarom zat het dus nog steeds moeilijk zijn, maar op die manier kan ik toch nog iets gaan kopen als ik echt een drang voel. :p En zo blijf ik ook weg van mijn bankrekening, wat al heel goed is voor mij!

Let’s see how that goes! I will keep you guys updated!
Laten we eens zien hoe dat verloopt! Ik hou jullie op de hoogte!

Do you have any tips to survive this time? Leave them in the comments!
Heb jij nog tips om het deze keer wel vol te houden? Laat ze dan zeker even achter in de reacties!

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

What’s in my travel makeup bag? ♥ London Shopping Trip Edition Wat zit er in mijn make-up reistasje? ♥ Londen Shopping Trip Editie

Hi Sweeties!

Today I have another video for you guys! Some of you might know I went to London in september to do some beauty shopping. (For my London haul, click here!) I went for 2 days only and in this video I show you guys what I brought with me makeup wise. Hope you enjoy!
Vandaag heb ik opnieuw een filmpje voor jullie! Sommigen onder jullie weten misschien dat ik naar Londen ben geweest in september om er wat beauty spulletjes te kopen. (Hier kan je een haul zien van dat tripje!) Ik ben er 2 dagen geweest en in dit filmpje laat ik jullie zien welke makeup ik daarvoor meenam. Hopelijk vinden jullie dit leuk!

For some reason I can’t link the video the way I do with my other videos. I just can’t select it in the list of my videos. If anyone knows why, please let me know!
Om de één of andere reden kan ik het filmpje hier niet linken zoals mijn andere filmpjes. Ik kan het niet selecteren in de lijst van mijn filmpjes. Als iemand weet hoe dit komt, laat het mij dan asjeblieft weten!
xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.


Spending Ban

Hi lovelies!

Today I just wanted to do a quick blog post on something I will be doing this month, so keep on reading!
Vandaag wou ik snel een artikel schrijven over iets dat ik deze maand zal doen, dus blijf zeker lezen!

I tweeted about this a while ago, and today is the day that it starts, my spending ban! It just had to happen because ever since I started blogging I’ve been wanting to try out everything and I’ve been buying a lot (as you can see in my hauls, which isn’t even all of it). So I decided to stop buying things during the month of october. 
Ik heb hier onlangs nog over getweet en vandaag start het echt, mijn spending ban! Het moest gewoon gebeuren want sinds ik begonnen ben met mijn blog, wil ik echt alles uitproberen en koop ik veel (zoals jullie in de shoplogs kunnen zien, waarin nog niet alles vermeld is). Dus besloot ik om te stoppen met shoppen tijdens de maand oktober.

I will be updating you guys every week and just to let you know beforehand, I will probably post another haul at the end of this month just because I still have some things that I bought, that aren’t in the haul yet (the reason for that you can find in my collective haul). So the products in that haul will be all of the things I bought up until yesterday, not in october (unless I fail, which I will let you guys know :D)! 
Ik zal jullie elke week updaten en even op voorhand, ik zal waarschijnlijk eind deze maand nog een shoplog posten omdat ik nog enkele dingen gekocht had die nog niet in mijn shoplogs vermeld zijn (de reden daarvoor vind je in mijn collectieve shoplog). Dus de producten die daarin zullen voorkomen, zijn dingen die ik tot gisteren gekocht heb en dus niet in oktober (tenzij ik faal, maar dat laat ik jullie dan wel weten :D)!

That’s it for today! Thanks for reading!
Dat was het voor vandaag! Dankjewel om te lezen!

Do you have any tips on surviving a spending ban? Let me know in the comments!
Heb jij tips om een spending ban vol te houden? Laat het mij dan zeker even in de reacties weten!

Xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.
1 27 28 29 30