Personal

Would You Rather Beauty Tag

Hiya!

Today I have a little tag for your guys: the ‘Would You Rather Beauty Edition Tag’. I’m sorry or the lack of beauty posts, but I’ve been really busy and these kind of posts are much quicker and easier to do at the moment! Will try my best to do more beauty posts soon!
Vandaag heb ik een tag voor jullie: de ‘Would You Rather Beauty Edition Tag’. Sorry voor het gebrek aan beauty artikels, maar ik heb het heel druk en deze artikels zijn sneller en makkelijker te schrijven! Ik doe mijn best voor meer beauty binnenkort!

I saw this tag on Cerys’ blog Faith, Trust and Pixie Dust, so I decided to do this as well because I like reading them too. I’m not going to ramble, I’m just going to answer the questions!
Ik zag deze tag op Cerys’ blog Faith, Trust and Pixie Dust, dus ik wou hem ook wel eens doen omdat ik zelf ook graag tags lees. I ga niet te veel zagen, gewoon de vragen beantwoorden!

1. Would you rather lose all of your mascaras, eyeliners, lipsticks and lip glosses or lose all of your palettes and eyeshadows?
I don’t have a lot of eyeshadow palettes compared to lip products, so I really don’t want to lose my lippies! I’m addicted to lip products! On top of that I don’t always use eyeshadow so my choice is made!
1. Zou je liever al je mascaras, eyeliners, lipsticks en lipgloss verliezen, of al je palettes en oogschaduws?
Ik heb niet zoveel palettes vergeleken met lip producten, dus ik wil mijn lippies echt niet kwijt! Ik ben er verslaafd aan! :p Ik gebruik ook niet altijd oogschaduw, dus mijn keuze is snel gemaakt!

2. Would you rather chop of your hair or never be able to cut it again?
This is a hard one! I wouldn’t want all of my hair to be chopped off, but not being able to cut it? Hhmm.. I want to donate my hair to make a wig for cancer patients when it’s long enough (one of my 101 goals in 1001 days), so I think I would chop it all off. My hair grows pretty fast and sometimes I like it a bit shorter. 
2. Zou je liever al je haar afknippen of het nooit meer kunnen knippen?
Dit vind ik een moeilijke! Ik zou niet al mijn haar eraf willen knippen, maar het nooit meer kunnen knippen? Hhmm.. Ik wil mijn haar een keer doneren voor een pruik te maken voor kankerpatiënten wanneer her lang genoeg is (één van mijn 101 doelen in 1001 dagen), dus ik denk dat ik zou kiezen om alles eraf te knippen. Mijn haar groeit vrij snel en soms wil ik het wel wat korter.

3. Would you rather have a coral cheek or a pink cheek?
Pink, but more towards the darker pinks!
3. Zou je liever koraal or roze wangen hebben?
Roze, maar meer naar de donkere roze kleuren!

4. If you had £1000 to spend, would you rather buy clothes or makeup?
Probably a little on both, but more on makeup!
4. Als je €1000 had om uit te geven, zou je het liever aan kleding of makeup uitgeven?
Een beetje aan beide, maar meer aan makeup!

5. Would you rather apply lipstick as eyeliner or eyeliner as lipstick?
Eyeliner as lipstick. Lipstick on your eyes would be hard to pull off I think. :p
5. Zou je liever lipstick als eyeliner gebruiken of eyeliner als lipstick?
Eyeliner als liptsick. Lipstick op je ogen doen, lijkt mij nogal moeilijk om dat te rocken! :p

6. Would you rather only shop at MAC or Sephora?
Sephora, if there was one in Belgium! So much more brands! I don’t like sticking to one brand!
6. Zou je liever alleen in MAC of Sephora shoppen?
Sephore, als we die in België hadden! Er zijn zoveel meer merken en ik hou me niet graag aan 1 merk.

7. Would you rather only use one eyeshadow color or one lip color for the rest of your life?
One eyeshadow color. I’m addicted to lippies and I usually wear brown eyeshadows all the time anyway!
7. Zou je liever maar 1 kleur oogschaduw gebruiken of maar 1 lipkleur voor de rest van je leven?
Eén kleur oogschaduw. Ik ben verslaafd aan lippies en ik draag sowieso enkel maar bruine kleuren oogschaduw. 

8. Would you rather wear winter clothes in summer or summer clothes in winter?
Winter clothes in summer. I’m always cold, even in summer because summer in Belgium aren’t that great unfortunately!
8. Zou je liever winterkleding in de zomer dragen of zomerkleding in de winter?
Winterkleding in de zomer. Ik heb heel vaak koud en de zomers in België zijn toch niet zo geweldig jammer genoeg!

9. Would you rather have dark nail or bright nails all year round?
Bright!
9. Zou je liever het hele jaar door donkere of lichte nagellak dragen?
Lichte!

10. Would you rather give up your favorite lip products or your favorite eye products?
As I said already, I’m addicted to lippies, but I can’t go out the door without mascara, so I would give up my lippies for that!
10. Zou je liever je favoriete lip products opgeven of je favorite oogproduct?
Zoals ik al zei ben ik verslaafd aan lippies, maar ik kom niet buiten zonder mascara, dus daarvoor zou ik mijn lippies wel opgeven!

11. Would you rather only be able to wear your hair in a ponytail or a messy bun?
Messy bun! That’s what I usually wear already, so yeah..
11. Zou je liever je haar enkel in een staart kunnen dragen of enkele in een messy knot?
Messy knot! Dat draag ik sowieso al vaak, dusja..

12. Would you rather never be able to paint your nails again or never use lipgloss?
Never use lipgloss. I don’t wear lipgloss very often anyway (my lippies addiction is more for lipsticks and lip balm) and I’m a nail polish addict too! :p
12. Zou je liever je nagels niet meer kunnen laken of geen lipgloss meer kunnen dragen?
Geen lipgloss kunnen dragen. Ik draag sowieso al bijna nooit lipgloss (mijn lippies verslaving gaat vooral over lipstick en lippenbalsem) en ik ben ook een nagellak verslaafde! :p

13. Would you rather shave your eyebrows and have none at all or Sharpie them in everyday?
The Sharpie please! I could work with that. A face without eyebrows just looks weird! 
13. Zou je liever je wenkbrauwen afscheren en er geen hebben of een stift gebruike om ze elke dag in te vullen?
De stift please! Daar zou ik nog wel mee kunnen werken. Een gezicht zonder wenkbrauwen ziet er gewoon heel raar uit!

14. Would you rather live without makeup or nail polish?
Could I still use nail stickers? Than I’ll go for living without nail polish!
14. Zou je liever zonder makeup of zonder nagellak leven?
Zou ik nog nagelstickers kunnen gebruiken? Dan zou ik gaan voor een leven zonder nagellak!

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

Liebster Award #2

Hi Dolls!

I was blown away when I saw got another 3 nominations for The Liebster Award! I already wrote a post about this because I already got nominated  4 times before! You can read all about the award and those nominations in this post! Now let’s jump into the next 3 nominations!
Ik was verbaasd toen ik zag dat ik opnieuw 3 keer genomineerd was voor de Liebster Award! Ik heb hier al eens artikel over geschreven toen ik voor het eerst 4 keer genomineerd werd! Je kan alles over de award en die nominaties hier lezen! Laten we nu eens naar de volgende 3 nominaties kijken!

First off, thank you so much to the 3 gorgeous girls that nominated me: Kelly from MakeupMadBeki from BekiLouiseBeauty and Bethany from What She Did
Om te beginnen, dankjewel aan de 3 fantastische meiden die mij genomineerd hebben: Kelly van MakeupMadBeki van BekiLouiseBeauty en Bethany van What She Did

I will quickly repeat the rules from my previous post:
1. You have to link back the person, or in my case persons, who nominated you.
2. You have to answer the 11 questions set by the person(s) that nominated you, which for me will be a lot since I decided to answer them all!
3. You have to nominate 11 bloggers with less than 200 followers to pass the award on to (not the person(s) that nominated you!), and notify them.
4. You have to come up with 11 questions for the bloggers you nominate.
5. If you want, you can include 11 random facts about yourself. 

Ik zal vlug even de regels herhalen uit mijn vorige artikel:
1. Je moet de persoon, of in mijn geval personen, die je genomineerd hebben in je blog linken.
2. Je moet de 11 vragen die ze je stelde(n) beantwoorden, wat voor mij veel werk zal zijn aangezien ik besloten heb om ze allemaal te beantwoorden!
3. Je moet 11 bloggers met minder dan 200 volgers nomineren om de award door te geven (niet de personen die jou genomineerd hebben!).
4. Je moet 11 nieuwe vragen verzinnen voor de bloggers die jij nomineert.
5. Als je wil mag je 11 “random facts” over jezelf toevoegen.

Normally at this point I should be mentioning 11 random facts about myself, but since I already wrote some facts down in this and this post, I’m not going to do that because I don’t know anything else at the moment. So you can just check out those posts for some facts!
Normaal zou ik nu 11 feiten over mezelf moeten geven, maar aangezien ik dat al in dit en dit artikel heb gedaan, heb ik geen idee meer wat ik nog zou kunnen zeggen, dus dat ga ik nu niet meer doen. Jullie kunnen de feiten over mezelf dus daar even gaan lezen!

Now let’s just jump into the questions!
Laten we nu de vragen beantwoorden! Als jullie het niet heel erg vinden, heb ik het dit keer enkel in het Engels gedaan, gewoon omdat het anders weer superlang werd en omdat er nogal wat tijd in kruipt om alles te vertalen. Sorry hiervoor, de volgende artikels zullen zeker ook weer in het Nederlands zijn!

1. What is the thing you like best about blogging.
I like that I can share my interests with people. My friends aren’t really into beauty the way I am so I needed some place to talk about the things I love, and blogging is perfect for that. I also love how nice every single other blogger is! They’re all amazing!
2. How would you describe yourself in 5 words?
Shy, Caring, Perfectionist, Insecure and Dreamer

3. What has been your biggest achievement to date?
Getting my bachelors diploma. This year I will graduate in a masters degree as well!

4. What are you most scared of?
In general spiders. :p But at this moment I’m very scared to get my first real job. The interviews seem nerve racking!

5. What is the best piece of advice you have ever been given?
Be yourself! I used to try and fit in because I’m so insecure about myself. Thanks to blogging and every single blogger telling me to be myself, I learnt to do that and I think I’m a little less insecure thanks to that advice!

6. What is your staple wardrobe item?
I’m not that much into fashion (I mostly blog about beauty and lifestyle), so my staple wardrobe item is just a good pair of dark wash jeans. Or at least, that’s what I wear a lot!

7. Best makeup brand?
I really love Kiko! But for a brand that’s more available and affordable for everyone, I would say Maybelline or L’Oréal.

8. What would your perfect day consist of?
Going to a spa, some shopping and ending the day with a cosy movie night with some tea!

9. If you were to create a cocktail, what would be in it?
Definitely Malibu, or something with champagne! Common, who doesn’t like that?

10. What is your guilty pleasure?
Hmm, I can’t really think of something at this moment. I assume this is meant food wise? I just love pasta, so that’s something I can always eat! I’m Italian, duh!

11. Best joke you’ve got?
I’m really bad at remembering jokes, so I honestly really don’t know!
1. If you had to use only one makeup item for the rest of you life, what would it be?
Mascara without a doubt! It makes me look awake and that’s all I need to get out the door.

2. What is your favorite drugstore makeup brand?
As mentioned above, Kiko, Maybelline or L’Oréal!

3. What’s your staple fashion item for A/W?
Another question I answered above. Dark wash jeans it is.

4. How long have you been blogging for?
Not long at all actually. Since the beginning of August, so a little over 3 months now.

5. What is your favorite scent?
I really like sweeter scents. A perfume I always tend to go back to is Miss Dior Chérie!

6. Dark or bright nail polish?
I usually like bright nail polish a bit better, but in fall and winter I tend to go to darker ones just because is suits my outfits better!

7. Foundation, bb cream or tinted moisturizer?
At this point I always go for bb cream.

8. Are you a fun of Lush? What’s your favorite thing from there?
Off course I’m a fan! So far I think I like the lip scrubs a lot! and obviously the bath bombs and bubble bars, mostly the sweeter ones.

9. Favorite thing about christmas?
Cosy evenings next to the fireplace, with christmas lights on, the smell of the christmas tree, watching a movie with a hot drink!

10. What beauty item is top of your wish list?
The Foreo Luna!

11. What’s your favorite kind of blog post to write?
Reviews and tags!

1. What is your favorite beauty product at the moment?
My Rihanna hibiscus kiss blush and bronzer duo!

2. Where do you shop most?
Kruidvat or Di, two drugstores in Belgium.

3. How many pairs of shoes do you have?
Hhmm, I don’t really know. I think about 75. :p But a lot of them I don’t really wear very often.

4. What is your biggest fear?
Spiders! And as mentioned above, getting my first job!

5. Why did you decide to start blogging?
Because I wanted to share my passion for anything beauty related and my friends aren’t really into beauty the way I am. 

6. What makes your blog different to other blogs?
The fact that I blog in 2 languages maybe? I just blog about whatever I feel like blogging that day and give my honest opinions on things I try. But I guess that’s what every blogger does? :p

7. Where would you like to see your blog in the next year?
I don’t really think about that actually. I’m already very happy the way it is now and I first have to think about graduating and getting a job. Blogging is just a hobby for me at this point, but I would be really nice to do more with my blog eventually.

8. Where us the best place you have traveled to?
New York!

9. Who is your hero?
My boyfriend. He has way more discipline than I do, which used to be the other way around. 

10. What is your favorite book or magazine?
I don’t really read a lot so I don’t have a favorite. Sorry!

11. Your favorite song right now?
Wrecking ball by Miley Cyrus!


My nominees:
And my 11 questions are:
1. If you would lose every beauty product you own but could keep 1, what would it be?
2. What is the worst beauty product you ever bought?
3. If you could be another person for 1 day, who would you be?
4. If you had all the money you needed, what 5 beauty products would you buy that you don’t buy right now because of the price?
5. If you were a makeup artist, which celebrity’s makeup would you want to do?
6. What is your favorite store to shop beauty products at?
7. When did you start thinking about making a blog and how long did it take for you to actually get started?
8. What is your favorite lipstick/lipgloss/lipstain color? 
9. If you had to choose to keep only one of the following social media to keep your readers up to date about your blog, what would it be: Twitter, Instagram, Bloglovin’ or Facebook?
10. If a brand of your choice would give you all the products they ever made, what brand would you want??
11. Which kind of beauty blog post is your favorite to read?

En mijn 11 vragen zijn:
1. Als je al je beauty producten die je hebt zou verliezen maar er 1 zou kunnen houden, welk zou het zijn?
2. Wat is het slechtste beauty product dat je ooit gekocht hebt?
3. Als je iemand anders kon zijn voor 1 dag, wie zou je zijn?
4. Als je al het nodige geld had, welke 5 beauty producten zou je kopen die je nu niet koopt omwille van de prijs?
5. Als je een make-up artiest zou zijn, van welke celebrity zou je de make-up willen doen?
6. Wat is je favoriete winkel om beauty producten te kopen?
7. Wanneer begon je te denken aan het maken van een blog en hoelang duurde het voordat je ook echt startte? 
8. Wat is je favoriete lipstick/ligloss/lipstain kleur?
9. Als je slechts één van de volgende social media mocht houden om je lezers up to date te houden over je blog, welke zou het zijn: Twitter, Instagram, Bloglovin’ of Facebook?
10. Als een merk van jou keuze je alle producten die ze ooit gemaakt hebben zouden geven, welk merk zou je dan willen?
11. Welk soort beauty blog post lees je het liefst?

To my nominees: Please link your Liebster award blogpost in the comments below, I would love to read them!
Aan mijn genomineerden: Laat a.u.b. de link naar jou Liebster award blogpost achter in een reactie, ik zou ze graag lezen!
xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

The Versatile Blogger Award

Hi lovelies!

Time for another award! I was nominated by the lovely Hannah from A Day In The Life Of A Northern Girl, so thank you so much hun! (And sorry that it took so long for me to put this up!)
Het is weer tijd voor een award! Ik werd genomineerd door Hannah van A Day In The Life Of A Northern Girl, dus dankjewel lieverd! (En sorry voor de vertraging!)


I couldn’t explain what this award is better than the way she did so here’s how she defined it: “So what is The Versatile Blogger Award? Well it’s award given to bloggers who inspire you and bring something special to you! This could be due to their posts, pictures, tips or just their lovely writing skills.” This is a huge compliment for me, so Hannah, again, thank you so much! I really appreciate it!
Ik zou niet beter kunnen uitleggen wat deze award precies dan de manier waarop Hannag dat deed: “So what is The Versatile Blogger Award? Well it’s award given to bloggers who inspire you and bring something special to you! This could be due to their posts, pictures, tips or just their lovely writing skills.” Dit is echt een groot compliment voor mij, dus Hannah, nogmaals enorm bedankt! Ik apprecieer dit enorm!

Now let’s jump into the rules first:
1. Link back to the person that nominated you and thank/mention them.
2. Choose 15 other bloggers to be nominated for this award and notify them.
3. Write 7 facts about yourself. 

Even enkele regels vermelden:
1. Link de persoon die jou nomineerde en bedankt/vermeld haar/hem.
2. Kies 15 andere bloggers die je nomineert en daarvan op de hoogte brengt.
3. Schrijf een artikel met daarin 7 feiten over jezelf.

So here we go:
Dus hier gaan we:

1. I’ve had highlights in my hair for a long time because I didn’t like the fact that my hair wasn’t as blonde anymore as it used to be when I was little. But I grew them out and they’re all gone now and I’m staying natural! It makes my hair so much healthier and it’s a lot cheaper! :p
1. Ik heb lange tijd highlights gehad in mijn haar omdat ik het niet leuk vond dat ik niet meer zo blond was als toen ik klein was. Maar ze zijn er volledig uitgegroeid en nu blijf ik naturel! Het maakt mijn haar zoveel gezonder en het is gewoon ook goedkoper! :p

2. I finally finished my “Day Zero Project” and am super excited to reach all the goals!
2. Ik heb eindelijk mijn “Day Zero Project” af en kijk ernaar uit om de doelen te behalen!

3. I suck at these ‘facts about yourself’ posts! :p I never know what to say about myself!
3. Ik heb enorm slecht in deze ‘feiten over jezelf’ artikels! :p Ik weet nooit wat ik over mezelf moet zeggen!

4. Even though I miss dancing a lot, blogging has become my new passion!
4. Ook al mis ik dansen enorm, bloggen is mijn nieuwe passie geworden!

5. I’m a very insecure person. I have a huge need of confirmation to be sure that what I do is good enough. I always worry about what other people think of me and that causes me fretting about everything I do or say for days.
5. Ik ben een enorm onzekere persoon. Ik heb veel bevestiging nodig voordat ik zeker ben dat wat ik doe goed genoeg is. Ik maak me altijd zorgen over wat andere mensen over mij denken en dat zorgt ervoor dat ik bij alles wat ik doe of zeg dagen blijf piekeren over wat andere hierover zouden zeggen.

6. I’m someone who’s always cold, but suddenly gets very warm at the weirdest moments, even when everyone else is cold! :p
6. Ik ben iemand die altijd koud heeft en op de raarste momenten plots heel warm kan hebben, ook wanneer iedereen het dan wel koud heeft. :p

7. I tried filming a YouTube video, but for some reason (probably the one in number 5), I just could not get over talking to a camera and putting that on the internet. I don’t think I ever will honestly even though I really wanted to! But I’m happy to blog!
7. Ik probeerde een tijdje geleden een YouTube filmpje op te nemen, maar om één of andere reden (waarschijnlijk die in nummer 5) lukt het mij echt niet om tegen een camera te praten en dat op internet te plaatsen. Ik denk ook niet dat ik het ooit wel ga kunnen ook al zou ik het wel graag willen! Maar ik ben al heel erg blij dat ik nu wel al blog!

My nominees are:
Mijn genomineerden zijn:

1. Katie from Beauty and the Baker
2. Rhi from Beauty Bucket List
3. Lorna from Studs and Dreams
4. Lauren and Claire from Stylingo
5. Hayley from Tea Party Beauty
6. Amy from The Powdered Nose
8. Lauryn from Funfairs and Fairydust
9. Laura from A Scottish Lass
10. Nicole from Sleek-Chic
11. Hanan from Le beauty by Hanan
12. Marijke van MarykeJane
13. Kelly van Belessa
14. Laura van Style-remains

Hope you all enjoyed reading this little post!
Hopelijk vonden jullie dit leuk om te lezen!


xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Beauty vs. Brains Tag!

After getting nominated 6 times in total for the Liebster award (Still can’t believe this! Thank you to everyone who nominated me (see Liebster award post + Fay from Crazy Crafts and Gill from My Miss Dior Fashion)), I also got tagged by Jessica from Magique Maquillage to do the Beauty vs. Brains Tag. Since there isn’t a lot of explaining to do about what a tag is, I will just get into it.
Na 5 maal genomineerd te worden voor de Liebster award (Ik kan het nog altijd niet geloven! Dankjewel iedereen die mij nomineerde (zie Liebster award post + Fay from Crazy Crafts en Gill from My Miss Dior Fashion)), werd ik ook getagged door Jessica van Magique Maquillage om de Beauty vs. Brains Tag te doen. Aangezien hier niet veel uitleg bij nodig is, ga ik er gewoon aan beginnen.
First some rules (Copied from Jessica with permission): 
1. Link back to the person who tagged you.
2. Tittle the post “Beauty vs. Brains”.
3. Try to be as honest as possible.
4. Tag at least 3 other people and let them know that you tagged them.

Eerst enkele regels;
1. Link de persoon die je getagged heeft.
2. Noem de post “Beauty vs. Brains”.
3. Probeer zo eerlijk mogelijk te zijn.
4. Tag minstens 3 andere personen en laat hen weten dat je hen getagged hebt.

Now on to the questions.
Nu op naar de vragen.

1. Favorite book? Favoriete boek?
I’m not really a reader, so I don’t have a favorite book, but when I read, I like read mysterious books.
Ik ben niet echt iemand die veel leest, dus ik heb niet echt een favoriet boek, maar als ik lees, lees ik het liefst mysterieuze boeken.

2. Favorite quotation? Favoriete quote?
Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’ by Audrey Hepburn.
Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’ van Audrey Hepburn.

3. English or maths? Engels of wiskunde?
If you would have asked me this 5 years ago, I would definitely have said maths because I was good at it! But when I started college, I really started struggling with it so now I hate it, and therefore would have to say English!
Als je mij dit 5 jaar geleden zou vragen, zou ik sowieso wiskunde gezegd hebben omdat ik er goed in was! Maar toen ik aan de universiteit startte, begon ik er echt moeilijkheden mee te krijgen, dus nu haat ik het, en daarom moet ik nu toch voor Engels gaan! :D 

4. Science or art? Wetenschappen of kunst?
I always have been bad at science so art!
Ik ben altijd slecht geweest in wetenschappen, dus kunst!

5. Name 5 musical artists that changed your life. Noem 5 muziekartiesten die je leven hebben veranderd.
I don’t think I will be able to name five, but here’s a few: Rihanna, Demi Lovato and The Spice Grils :D, this probably sounds weird, but when I was little I used to listen to them all the time! I even watched the movie like a billion times! Everyone used to call me baby spice because my hair was as blond (maybe even blonder) as hers and I always wanted to be cute like her. It think it’s because of her that I’m such a girly girl!
Ik denk niet dat ik er 5 kan noemen, maar hier zijn er enkele: Rihanna, Dmi Lovato en The Spice Girls Dit laatste klinkt waarschijnlijk raar, maar toen ik klein was luisterde ik altijd naar hen! Ik heb de film ook enorm vaak gezien! Iedereen noemde mij baby spice omdat mijn haar ook zo blond was (misschien zelfs blonder) als dat van haar en omdat ik altijd schattig wou zijn. Ik denk dat ik daarom zo een meisje meisje ben!

6. Favorite and least favorite subject at school? Favoriete en minst favoriete vak op school?
Favorite at this moment would be marketing, least favorite: energy, the most boring subject ever!
Favoriete op dit moment zal marketing zijn, minst favoriete is energie, meest saaie vak ooit! 

7. Favorite ‘celebrity with a brain’? Favoriete ‘celebrity with a brain’?
Natalie Portman. She just really fits in this topic I think.
Natalie Portman. Ze past gewoon goed in dit onderwerp vind ik.

8. If you could study anything, anywhere, what would it be? Als je eender wat kon studeren, eender waar, wat zou het zijn?
I would probably study something beauty related in America. If you read my Liebster award post, you know that I discovered too late that I wanted to be more creative. I would love to do something else after the studies I’m doing right now and hopefully combine the two.
Ik zou waarschijnlijk iets beauty gerelateerd studeren in Amerika. Als je mijn Liebster award post gelezen hebt, weet je dat ik te laat ontdekt heb dat ik eigenlijk liever iets creatiever zou doen. Ik zou daarom graag nog iets anders doen na de studies die ik nu doe en hopelijk beide dan combineren.

9. What is your nerdy little secret? Wat is jouw ‘nerdy’ geheimpje?
Like Jessica, and weird enough like the other girls she tagged to do this, I’m really into anything that has to do with crime/murder! (I know this probably sounds creepy.:p) That’s why I love Dexter! I even considered to study criminology for a while before I started my business engineering study.
Zoals Jessica, en vreemd genoeg zoals de andere meisjes die zij getagd heeft, ben ik echt geïnteresseerd in alles wat met misdaad/moord te maken heeft! (Ik weet dat dit waarschijnlijk nogal ‘creepy’ overkomt.:p) Dat is ook waarom ik heel graag naar Dexter kijk! Ik heb zelfs een tijdje overwogen om criminologie te studeren nog voordat ik mij opleiding Handelsingenieur startte.

10. Beauty gurus who you admire for more then their love for fashion/beauty. Beauty gurus die je voor meer dan hun liefde voor fashion/beauty bewondert.
Leighann, Kelly and Arden Rose. They are a few of my favorites and they all went are still are going to college (or at least I think so?).
LeighannKelly en Arden Rose. Dit zijn enkele van mijn favorieten en ze zijn allemaal aan het verder studeren of hebben dat gedaan (of tenminste dat denk ik?).

11. If your blog couldn’t be focused on fashion/beauty, what would be the focus instead? Als je blog niet op fashion/beauty gebasseerd kon zijn, wat zou de focus dan zijn?
I think about dance. I did ballet and jazz dance for about 15 years and really miss it now!
Ik denk over dans. Ik heb ongeveer 15 jaar lang ballet en jazz dance gedaan en ik mis het echt enorm nu!

12. Name some things you’re obsessed with that others would find strange. Noem enkele dingen waardoor je geobsedeerd bent die andere raar zouden vinden.
I can only think of something I used to do. When I used to get a haircut, the only requirement I had was that I had to be able to touch my hair when I reached from my lower back upwards, if you understand what I mean. It just had to be at least that long! I don’t know why but that was important to me. :p Not anymore though, my hair is almost always shorter now, about right below my shoulders or a little longer.
Ik kan alleen maar iets bedenken wat ik vroeger deed. Als ik vroeger mijn haar liet knippen, was mijn enige vereiste dat ik mijn haar nog kon aanraken als ik met mijn hand via mijn onderrug naar boven ging, als je snapt wat ik bedoel. Het moest gewoon minstens zo long zijn! Ik weet niet waarom maar dat vond ik belangrijk. Nu niet meer, mijn haar is nu bijna altijd korter, meestal net tot onder mijn schouders of iets langer.

13. Name 5 people who inspire you (no friends or family). Noem 5 mensen die jou inspireren (geen vrienden of familie). 
Probably just the beauty gurus I mentioned in question 10, Rihanna and Demi Lovato. I just love them and look up to them and what they do.
Waarschijnlijk zijn dat de beauty gurus uit vraag 10, Rihanna en Demi Lovato. Ik hou er gewoon van en kijk op naar hen en wat ze doen.

14. Who is your intellectual soulmate?  Wie is jouw intellectuele soulmate?
I don’t think I have one.
Ik denk niet dat ik er één heb.

Let’s tag some people!
Laat het taggen beginnen!


xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Liebster Award!

Hi Sweeties!
Hoi Lieverds!

If you follow me on twitter or instagram, you probably already know that I got nominated for the Liebster award, not just once, not even just twice, but 4 times! Ö 
Als je mij op twitter of instagram volgt, weet je waarschijnlijk al dat ik genomineerd ben voor de Liebster award, niet 1 keer, ook niet 2 keer, maar 4 keer! Ö


I was so happy when Sascha from “Feathers and Butterflies” nominated me first. I never heard of it before but when I knew what it was, I got so excited! And my excitement didn’t stop there, because I got nominated again the same day! This time I got nominated by Lola from “Lola’s Patchwork”!  Apparently that still wasn’t enough. The next day I also got nominated by Lauryn from “funfairs and fairydust” and by Amore from “Amore OGarro”. So therefore I first want to thank these 4 lovely girls for nominating me! I really appreciate it! Now let’s get into the real thing!
Ik was zo blij toen Sascha van “Feathers and Butterflies” mij al eerst nomineerde. Ik had er nog nooit van gehoord, maar toen ik wist wat het was, werd ik zo enthousiast! En mijn enthousiasme stopte daar niet, want ik werd dezelfde dag nogmaals genomineerd! Deze keer door Lola van “Lola’s Patchwork”! Blijkbaar was dat nog niet genoeg. De volgende dag werd ik ook genomineerd door Lauryn van “funfairs and fairydust” en door Amore van “Amore OGarro”. Daarom wil ik deze 4 lieve meiden bedanken om mij te nomineren! Ik apprecieer het enorm! Laten we nu aan het echte werk beginnen!
If you are new to blogging, chances are you don’t know what the Liebster award is. It is an award for bloggers with less than 200 followers, which is a great way for Up and Coming bloggers to get some recognition and getting to know other bloggers as well. The name is very fitting, since liebster means dearest in German. This makes it even more fun to get nominated in my opinion!
Als je nog nieuw bent in het blogwereldje, dan bestaat de kans dat je niet weet wat de Liebster award is. Het is een award voor bloggers met minder dan 200 volgers. Dit is een geweldige manier om Up and Coming bloggers wat erkenning te geven en om nieuwe bloggers te leren kennen. Ook de naam vind ik heel erg passend, aangezien liebster het duitse woord voor liefste is. Dit maakt het naar mijn mening nog leuker om genomineerd te worden.

Now on to some rules:
1. You have to link back the person, or in my case persons, who nominated you.
2. You have to answer the 11 questions set by the person(s) that nominated you, which for me will be a lot since I decided to answer them all!
3. You have to nominate 11 bloggers with less than 200 followers to pass the award on to (not the person(s) that nominated you!), and notify them.
4. You have to come up with 11 questions for the bloggers you nominate.
5. If you want, you can include 11 random facts about yourself. 

Nu op naar enkel regels:
1. Je moet de persoon, of in mijn geval personen, die je genomineerd hebben in je blog linken.
2. Je moet de 11 vragen die ze je stelde(n) beantwoorden, wat voor mij veel werk zal zijn aangezien ik besloten heb om ze allemaal te beantwoorden!
3. Je moet 11 bloggers met minder dan 200 volgers nomineren om de award door te geven (niet de personen die jou genomineerd hebben!).
4. Je moet 11 nieuwe vragen verzinnen voor de bloggers die jij nomineert.
5. Als je wil mag je 11 “random facts” over jezelf toevoegen.

First, I will start with 11 random facts about myself:
1. I am half Italian, half Belgian but unfortunately never learned Italian.
2. I’m studying commercial engineering at the university of Leuven, but actually discovered only about a year ago I’d rather do something creative. I hope I will be able to combine those.
3. My brother and I differ exactly 2 years and 2 months in age. We are both born on the 24th and that’s why 24 is my favorite and lucky number.
4. I only started to get really interested in beauty related things about 1 years ago. I already was 22 back then!
5. I’ve never broken a bone in my body and never had to stay in a hospital.
6. My brothers once accidentally threw a dart in my ear… in the actual hole of my earring (I wasn’t wearing any). I know, how is that possible? I don’t know, I just got lucky! We were only about 6 and 8 years old.
7. I was a ballet and jazz dancer for about 15 years. I had to stop because I went off to college in another city and I really miss dancing a lot.
8. My dad supports only one specific charity because he knows where the money goes and I am really proud of that! I help him out when he organizes an evening to raise money (like the one I worked on yesterday if you follow me on twitter). Last year he even went to Senegal with the founder of the charity to personally deliver a renovated ambulance. Yup, he drove all the way there with that ambulance!
9. A brand that I have always loved is Dior even though I only have a few of their exclusive palettes and a perfume. I just love the name of the brand.
10. I’m super scared of spiders, but that’s my only fear. At least I think so.
11. I have a 14 year old Jack Russell that has the character of the complete opposite breed. He always has been the sweetest and calmest dog ever! We got him as a surprise for christmas en when my parents went to pick a dog, he was the only one sitting in a corner, shaking. My mom’s heart melted and there was no more doubt about which one to pick!

Ik zal eerst beginnen met 11 “random facts” over mezelf:
1. Ik ben half Italiaanse, half Belgische maar heb jammer genoeg nooit Italiaans geleerd.
2. Ik studeer Handelsingenieur aan de K.U.Leuven, maar eigenlijk ontdekte ik ongeveer een jaar geleden dat ik liever iets creatiefs doe. Ik hoop dus dat ik deze 2 zal kunnen combineren.
3. Mijn broer en ik verschillen exact 2 jaar en 2 maandan in leeftijd. We zijn beide op de 24ste geboren en daarom is 24 mijn favoriete en geluksnummer.
4. Ik begon pas ongeveer 1 jaar geleden echt geïnteresseerd te geraken in beauty gerelateerde dingen. Ik was toen al 22!
5. Ik heb nooit iets gebroken and heb nooit in het ziekenhuis moeten blijven.
6. Mijn broer heeft ooit per ongeluk een dartpijltje in mijn oor gegooid… recht in het gaatje van mijn oorbel (Ik had er toen geen aan). Ik weet het, hoe is dat mogelijk? Ik weet het ook niet maar ik heb geluk gehad! We waren toen nog maar 6 en 8 jaar ongeveer.
7. Ik heb ongeveer 15 jaar ballet en jazz dance gedaan. Ik ben moeten stoppen omdat ik in een andere stad ging studeren en ik mis het dansen echt enorm.
8. Mijn papa steunt slecht 1 goed doel omdat hij weet waar het geld precies naartoe gaat en daar ben ik heel fier op! Ik help hem wanneer hij benefietavond organiseert (zoals waar ik gisteren voor heb gewerkt, voor zij die mij op twitter volgen). Vorig jaar is hij zelfs samen met de oprichter van het goede doel naar Senegal gegaan om er persoonlijk een opgeknapte ambulance af te leveren. Yup, hij is daar helemaal naartoe gereden met die ambulance!
9. Een merk waar ik altijd al van gehouden heb is Dior, ook al heb ik maar een paar van hun exclusieve paletten en een parfum. Ik hou gewoon van de naam.
10. Ik heb ongelooflijk veel schrik van spinnen, maar dat is ook mijn enige angst. Althans dat denk ik.
11. Ik heb een 14 jaar oude Jack Russell, met het karakter van het compleet tegenovergestelde ras. Hij is al altijd de liefste en rustigste hond ooit geweest! We kregen hem voor kerst en toen mijn ouders hem gingen uitkiezen zat hij als enige in een hoekje te bibberen. Mama’s hart smolt en de keuze was dus onmiddellijk gemaakt!

Now the hardest part: Answering all 44 (!!) questions set by the 4 girls that nominated me. Take some tea or coffee, because this will take a while.
Nu het moeilijkste gedeelte: De 44 (!!) vragen beantwoorden van de 4 meisjes die mijn nomineerden. Neem wat thee of koffie, want dit zal lang duren.

1. What’s one piece of advice you have for other bloggers?
I was really insecure on starting a blog myself. I finally did because I don’t want to care about what other people think anymore and I thought this was a great step! Now that I did it, and I haven’t even posted a lot yet, I’m really happy I started blogging. The reason for this is because I’m passionate about it, so that would be my advice. Be passionate about what you write and you’ll love it too!

2. Who is your idol?
I’m just going to go with my favorite singer, Rihanna. I listened to her music when I was in a period in my life where I wasn’t happy, when I was going through some things. I love her style and everything about her!

3. What is one wardrobe staple you can’t live without?
The clothing piece I wear the most is just jeans. Nothing too special but I think it’s something that will always be worn and that goes with almost everything. 

4. If you had to choose between fashion and beauty, which one would you pick?
This one is easy for me. Definitely beauty, without a doubt! Don’t get me wrong, I love fashion too, but when I go shopping I always I’m always drawn towards the beauty related stuff and I always end up with a lot of beauty stuff and just a little bit of fashion.

5. What is your favourite dessert?
I’ll have to say tiramisu I think. How obvious since I’m half Italian.

6. Where do you see your blog taking you in the next 5 years?
I didn’t start my blog thinking about what it would do for me in the future, so honestly I have no clue. It would be really nice though if something good came from it and I can’t wait to look back at this day and see what it has done for me and how it changes me and my life. Something I do hope, is that it will give me more confidence about myself.

7. Do you have a favourite book?
Not really. I don’t really read that often.

8. If you had to live off one dish for the rest of your life, what would you pick?
LASAGNA! Again, an obvious answer since I’m half Italian. :p Can’t help it but I just really love anything Italian!

9. What is your dream holiday?
The place with the whitest sandy beaches and the bluest sea!

10. What is your favourite TV show?
At this moment definitely Pretty Little Liars. Or Dexter actually.

11. Do you like cheese? (She’s The Man fans will understand this one ;))
Yes, I do like cheese, but my favorite isn’t Gouda. :p I love goats cheese!

1. Welk advies heb je voor andere bloggers?
Ik was heel onzeker om zelf een blog te starten. Uiteindelijk besloot ik dat ik mij geen zorgen meer wil maken over wat andere mensen van mij denken and dacht ik dat dit een stap in de goede richting was! Nu dat ik het gedaan heb, ook al heb ik nog niet veel gepost, ben ik heel blij dat ik ben beginnen bloggen. De reden hiervoor is omdat ik gepassioneerd ben, dus dat zou mijn advies zijn. Wees gepassioneerd over wat je schrijft en je zal er ook van houden!

2. Wie is je idool?
Ik ga gewoon voor mijn favoriete zangeres gaan, Rihanna. Ik luisterde naar haar muziek toen ik in een periode zat waarin ik niet gelukkig was. Ik hou van haar stijl en gewoon van haar in het algemeen!

3. Wat is één item uit je garderobe waar je niet zonder kan leven?
Het kledingstuk dat ik het meeste draag is gewoon jeans. Niets speciaal maar ik denk dat het iets is dat altijd gedragen zal worden en dat met veel gaat.

4. Als je moest kiezen tussen mode en beauty, wat zou je kiezen?
Deze is makkelijk voor mij. Sowieso beauty, zonder twijfel! Begrijp me niet verkeerd, ik hou ook van mode, maar als ik ga shoppen word ik altijd naar beauty spullen aangetrokken en eindig ik altijd met veel beauty spullen en maar een beetje mode.

5. Wat is je favoriete dessert?
Hierop moet ik tiramisu antwoorden denk ik. Hoe vanzelfsprekend aangezien ik half Italiaanse ben.

6. Waar zie jij je blog je naartoe nemen in de volgende 5 jaar?
Ik ben mijn blog niet begonnen denkend aan wat het zou doen voor mij in de toekomst, dus eerlijk gezegd heb ik geen idee. Toch zou het fijn zijn als er iets goeds van komt en ik kan niet wachten om terug te kijken naar vandaag om te zien hoe het mij en mijn leven veranderd heeft. Iets dat ik wel hoop is dat ik hierdoor meer zelfvertrouwen krijg.

7. Heb je een lievelingsboek? 
Niet echt. Ik lees niet zo vaak.

8. Als je van 1 gerecht moest leven voor de rest van je leven, wat zou je  dan kiezen?
LASAGNA! Weeral, een vanzelfsprekend antwoord aangezien ik half Italiaanse ben. :p Ik kan het niet helpen maar ik hou van alles Italiaans!

9. Wat is je droomvakantie?
De plaats met de meest witte zandstranden en meest blauwe zee!

10. Wat is je favoriete TV show?
Op dit moment Pretty Little Liars. Of Dexter.

11. “Do you like cheese?” (She’s The Man fans zullen deze snapped ;))
Ja, ik heb graag kaas, maar Gouda is niet mijn favoriet. :p Ik hou van geitenkaas!
1. What’s the best bargain item you’ve ever had?
Actually that would be my wallpaper. When I redecorated my room I wanted one wall with a baroque print on it. All of the wallpapers I found with a print I loved were so expensive, until one day I wasn’t really looking anymore and I ran into the perfect one. And it was so cheap that I just couldn’t believe it was priced correctly, but it was, so that’s what’s still on my wall right now.

2. Are you careful with your pennies or an impulsive shopper?
A little of both. I have some moments when I’m really careful, but at other times, mostly when I’m with people, I can be an impulsive shopper.

3. What’s your pride and joy product/clothing/accessory?
That’s a really weird one for me (or at least I think so :D). It’s the For All Mankind jeans my mom recently found in her closet. She didn’t fit in them anymore so asked me to try them on and since then, this is my favorite pair of jeans! For the pride part though, I love my Liu Jo belt!

4. What’s your morning Beauty regimen?
I always use a cleanser, toner and moisturizer in the morning and I like to moisturize my body in the morning.

5. If you could only have 3 beauty products, what would they be?
Mascara (Maybelline The Falsies is my favorite right now), lip balm (can’t go without!) and dry shampoo.

6. What’s in your hand bag?
I’m planning on doing a blog post about this so I don’t want to give it al away already, but obviously, my wallet is always in there. And some lip balm.

7. What’s your pet peeve when it comes to beauty/fashion?
Prints with prints with prints! Just pick one already! :p

8. What/who made you start blogging?
My love for beauty products! And some bloggers too! Their blog just looks so pretty, I wanted it too.

9. What do you have on your desk when you’re blogging?
I’m also planning on doing a blog post on this, so again I don’t want to reveal everything yet, but some of the things are my tumbler with water or tea and my phone.

10. What’s your advice to fellow bloggers?
I already answered this question in Sascha’s questions so go check that out!

11. What’s your day job?
Full-time student.

1. Wat is het beste koopje dat je ooit gedaan hebt?
Dat is eigenlijk mijn behangpapier. Toen ik mijn kamer aan het herinrichten was, wou ik 1 muur met een barokprint. Al het behangpapier dat ik vond met een print die ik mooi vond was zo duur, totdat ik op een dag, toen ik niet meer aan het zoeken was, het perfecte papier tegenkwam. En het was zo goedkoop dat ik niet kon geloven dat het juist geprijsd was, maar dat was het wel, dus dat is wat nu nog steeds op mijn muur zit.

2. Ben je voorzichtig met je geld of ben je een impulsieve shopper?
Een beetje van beide. Ik heb momenten dat ik heel voorzichtig ben, maar soms, meestal als ik met iemand ben, kan ik heel impulsief kopen.

3. Wat is het product/kledingstuk/accessoire waar jij trots op bent en veel plezier van hebt?
Dat is een rare voor mij (of dat denk ik toch :D). Het is de For All Mankind jeans die mijn mama onlangs in haar kast vond. Hij paste haar niet meer dus ze vroeg of ik hem eens wou passen en sinds toen is dit mijn favoriete jeans! Voor het trotse gedeelte, ik ben gek op mijn Liu Jo riem!

4. Wat is jou ochtend beauty regime?
Ik gebruik altijd een reiniger, tonic en hydraterende crème en ik hydrateer ’s morgens graag mijn lichaam.

5. Als je maar 3 beauty producten kon hebben, welke zouden het zijn?
Mascara (Maybellin The Falsies is mijn favoriete op dit moment), lippenbalsem (ik kan niet zonder!) en droogshampoo.

6. Wat zit er in je handtas?
Ik ben van plan hierover een blog post te doen dus ik wil het niet al allemaal vrijgeven, maar uiteraard zit mijn portefeuille erin. En lippenbalsem. 

7. Wat is you ergernis als het op beauty/fashion aankomt?
prints, met prints, met prints! Kies er één! :p

8. Wat/wie deed je starten met bloggen?
Mijn liefde voor beauty producten! En sommige bloggers! Hun blog ziet er zo mooi uit dat ik dat ook wou.

9. Wat heb je op je bureau liggen als je aan het bloggen bent?
Ik ben ook van plan hierover een blog post te doen, dus wil ik opnieuw niet alles al vrijgeven, maar enkele van de dingen zijn mijn tumbler met water of thee en mij gsm.

10. Wat is jouw advies voor andere bloggers?
Deze heb ik al beantwoord bij Sascha’s vragen, dus ga daar even kijken!

11. Wat is je job?
Full-time student.
1. Is there a particular blog that inspires you?
I get inspired a lot by the blogs of Pretty Brilliant, The Beauty Department and Anna Saccone.

2. Do you prefer to read or watch films?
Watch movies. I don’t have the patients for a book, so I don’t read that often and when I do, it takes me a long time to finish it just because I don’t have the patients to keep reading. :p

3. If you could only blog about one brand for the rest of your time in the bloggersphere, what brand would it be?
If I could afford it, Dior, just because I love that brand. If not, probably Maybelline or maybe even Essence or Catrice because I love how they always have limited editions.

4. Where do you see your blog taking you in the next year?
Like I said in question 6 of Sascha’s part, I didn’t start my blog to reach anything in particular. It would be nice to be more confident and maybe be able to look back and see how my blog and I have grown and maybe changed a part of my life. 

5. If a new blogger happened to contact you asking for some advice on starting up, what would you say to them?
I already answered this in question 1 of Sascha’s part too, so check that out.

6. Straight or curly hair?
Straight. I love curly hair, but my hair just doesn’t hold a curl. I can spend an hour on curling my hair, spray tons of hairspray and still my curls will be almost gone within an hour.

7. If you became stranded on a desert island, what one luxury item would you choose to bring with you?
A helicopter.

8. What is your dream holiday destination, and would it be action filled or a relaxing break away?
The place with the whitest sandy beaches and the bluest sea! I would do nothing al day long except beauty related things! (I’m such a cliché beauty blogger! :p)

9. What’s your favourite, holy grail breauty product?
I have a face primer that does the most amazing job at covering pores! It’s really old and I hope I wild find another one of the same brand when I run out because I never found one that came close to being that good! Unfortunately I don’t have it with me right now and I don’t know the brand.

10. On your own blog, what’s your favourite blog post?
Since I didn’t really put up any beauty related blog posts yet but only posts about me and my blog, I’m going to say this one. :p

11. What do you like to do when you’re not blogging?
Paint my nails while watching YouTube videos or TV shows.

1. Is er een specifieke blog dat je inspireert?
Ik word vooral geïnspireerd door de blogs van Pretty Brilliant, The Beauty Department en Anna Saccone.

2. Verkies je om te lezen of om films te kijken?
Films kijken. Ik heb het geduld niet voor een boek dus lees ik niet zo vaak en wanneer ik dat wel doe, duurt het heel lang om het boek uit te krijgen omdat ik te ongeduldig ben om verder te lezen. 

3. Als je over slechts 1 merk kon bloggen voor de rest van je tijd in de bloggersfeer, welk merk zou dat dan zijn?
Als ik het kon betalen, Dior, gewoon omdat ik van dat merk hou. Indien niet, waarschijnlijk Maybelline of misschien zelfs Essence of Catrice omdat ik het super vind dat ze telkens limited editions hebben.

4. Waar zie jij je blog binnen een jaar?
Zoals ik al zei in vraag 6 van Sascha’s deel ben ik niet begonnen met bloggen om iets specifiek te bereiken. Het zou leuk zijn om meer zelfvertrouwen te hebben en misschien terug te kunnen kijken en te zien hoe mijn blog en ik gegroeid zijn en misschien een deel van mijn leven is veranderd.

5.Als een nieuwe blogger contact met je zou opnemen voor advies over het starten van een blog, wat zou je tegen hem/haar zeggen?
Dit heb ik ook al beantwoord in vraag 1 van Sascha’s deel, dus kijk daar even.

6. Steil of krullen?
Steil. Ik hou van krullen, maar mijn haar houd gewoon geen krul vast. Ik kan een uur spenderen aan het krullen van mijn haar en massa’s haarlak sprayen, en nog zullen mijn krullen er binnen het uur bijna volledig uit zijn.

7. Als je op een verlaten eiland terecht kwam, welke luxe item zou je meenemen?
Een helikopter.

8. Wat is je droomvakantie en zou het gevuld zijn met actie of een ontspannen vakantie?
De plaats met de meest witte zandstranden en meest blauwe zee! Ik zou hele dagen niets doen behalve beauty gerelateerde dingen! (Ik ben zo’n cliché beauty blogger! :p)

9.Wat is je favoriete, holy grail beauty product?
Ik heb een primer die geweldig is in het bedekken van poriën! Hij is al heel oud en ik hoop dat ik er nog zo één vind van hetzelfde merk als hij op is, want ik heb nooit meer een primer gevonden die zo goed was! Jammer genoeg heb ik hem hier nu niet bij mij en weet ik het merk niet vanbuiten.

10. Wat is je favoriete post op je eigen blog?
Aangezien ik nog geen beauty gerelateerde blog posts heb en enkel posts over mij en mijn blog, ga ik deze post zeggen.

11. Wat doe je graag als je niet aan het bloggen bent?
Mijn nagels lakken tijden het kijken van YouTube videos of TV series. 
1. If you could only buy makeup from one brand for the rest of your life, which brand would it be?
If I could afford it, Dior, just because I love that brand. If not, probably Maybelline or maybe even Essence or Catrice because I love how they always have limited editions.

2. What music do you listen to the most?
A little bit of everything. Most of the times I just put on the radio and listen to whatever is on it.

3. Do you have any secret talents?
Nope, I’m pretty plain. :p I think I was pretty good at dancing though.

4. Where do you hope you’ll get out of blogging?
Same answer as question 6 of Sascha’s part and question 4 of Lauryn’s part.

5. What is your dream holiday?
The place with the whitest sandy beaches and the bluest sea! I would do nothing al day long except beauty related things! (I’m such a cliché beauty blogger! :p)

6. If you had to pick between high end and high street makeup, which one would you pick?
If I could afford high end all the time I would prefer that I think but I’m also a drugstore girl at heart. I really like to shop at the drugstore!

7. What made you start blogging?
I wanted a place to share my passion for beauty products since my friends aren’t really into that.

8. Are there any blogs or people that inspire you to blog?
I get inspired a lot by the blogs of Pretty BrilliantThe Beauty Department and Anna Saccone.

9.What is your favourite post of your blog?
Since I didn’t really put up any beauty related blog posts yet but only posts about me and my blog, I’m going to say this one. :p

10. Are there any mottos that you follow?
I just always try to look at a situation with a “the glass if half full” mind. 

11. Have you always been into beauty or is it something that just came along?
I only started getting into beauty about a year ago so I’m a bit of a late bloomer. :p

1. Als je slecht 1 merk kon kopen voor de rest van je leven, welk merk zou dat dan zijn?
Als ik het kon betalen, Dior, gewoon omdat ik van dat merk hou. Indien niet, waarschijnlijk Maybelline of misschien zelfs Essence of Catrice omdat ik het super vind dat ze telkens limited editions hebben.

2. Naar welk muziek luister je?
Een beetje vanalles. Meestal zet ik gewoon de radio op en luister ik naar wat er op dat moment te horen is.

3. Heb je een geheim talent?
Nope, ik ben vrij gewoon. :p Ik denk wel dat ik vrij goed was in dansen.

4.Waar hoop je dat je blog je zal brengen?
Zelfde antwoord als in vraag 6 van Sascha’s deel en vraag 4 van Lauryn’s deel.

5. Wat is je droomvakantie?
De plaats met de meest witte zandstranden en meest blauwe zee! Ik zou hele dagen niets doen behalve beauty gerelateerde dingen! (Ik ben zo’n cliché beauty blogger! :p)

6. Als je moest kiezen tussen high end of drugstore make-up, wat zou je kiezen?
Als ik het altijd kon blijven betalen zou ik high end verkiezen denk ik, maar ik ben ook een drugstore meisje. Ik vind het heel leuk om naar de drogisterij te gaan.

7. Waarom ben je begonnen met bloggen?
Ik wou een plek om mijn passie voor beauty producten te delen aangezien mijn vriendinnen daar niet echt in geïnteresseerd zijn.

8. Zijn er blogs of mensen die je inspireren om te bloggen?
Ik word vooral geïnspireerd door de blogs van Pretty Brilliant, The Beauty Department en Anna Saccone.

9. Wat je favoriete post van je eigen blog?
Aangezien ik nog geen beauty gerelateerde blog posts heb en enkel posts over mij en mijn blog, ga ik deze post zeggen.
10. Zijn er motto’s die je volgt?
Ik probeer naar elke situatie te kijken met een “het glas is halfvol” gedachte.

11. Ben je altijd in beauty geïnteresseerd geweest of is het iets dat plots kwam?
Ik ben pas ongeveer een jaar geleden in beauty geïnteresseerd geraakt, dus ik ben een laatbloeier. :p

Few, I got through it! If you were able to stick through this and read it all, thank you so much! You probably know me a lot better after all these questions!
Few, ik ben erdoor geraakt! Als het je gelukt is om het volg te houden en het volledig te lezen, dankjewel! Je kent mij nu waarschijnlijk veel beter na al deze vragen!

Now on to the last part: nominating 11 bloggers and asking 11 questions.
Nu op naar het laatste deel: 11 bloggers nomineren en 11 vragen stellen.

My nominees are:
Mijn genomineerden zijn: 

And my 11 questions are:
1. If you would lose every beauty product you own but could keep 1, what would it be?
2. What is the worst beauty product you ever bought?
3. If you could be another person for 1 day, who would you be?
4. If you had all the money you needed, what 5 beauty products would you buy that you don’t buy right now because of the price?
5. If you were a makeup artist, which celebrity’s makeup would you want to do?
6. What is your favorite store to shop beauty products at?
7. When did you start thinking about making a blog and how long did it take for you to actually get started?
8. What is your favorite lipstick/lipgloss/lipstain color? 
9. If you had to choose to keep only one of the following social media to keep your readers up to date about your blog, what would it be: Twitter, Instagram, Bloglovin’ or Facebook?
10. If a brand of your choice would give you all the products they ever made, what brand would you want??
11. Which kind of beauty blog post is your favorite to read?
En mijn 11 vragen zijn:
1. Als je al je beauty producten die je hebt zou verliezen maar er 1 zou kunnen houden, welk zou het zijn?
2. Wat is het slechtste beauty product dat je ooit gekocht hebt?
3. Als je iemand anders kon zijn voor 1 dag, wie zou je zijn?
4. Als je al het nodige geld had, welke 5 beauty producten zou je kopen die je nu niet koopt omwille van de prijs?
5. Als je een make-up artiest zou zijn, van welke celebrity zou je de make-up willen doen?
6. Wat is je favoriete winkel om beauty producten te kopen?
7. Wanneer begon je te denken aan het maken van een blog en hoelang duurde het voordat je ook echt startte? 
8. Wat is je favoriete lipstick/ligloss/lipstain kleur?
9. Als je slechts één van de volgende social media mocht houden om je lezers up to date te houden over je blog, welke zou het zijn: Twitter, Instagram, Bloglovin’ of Facebook?
10. Als een merk van jou keuze je alle producten die ze ooit gemaakt hebben zouden geven, welk merk zou je dan willen?
11. Welk soort beauty blog post lees je het liefst?
To my nominees: Please link your Liebster award blogpost in the comments below, I would love to read them!
Aan mijn genomineerden: Laat a.u.b. de link naar jou Liebster award blogpost achter in een reactie, ik zou ze graag lezen!

Xoxo,
Sweet. Sparkly. Serendipity.

So since I did not say anything about myself in my first post, I thought it would be nice for you guys to know a little bit about me, Romina!

Read More