Review | Seche Vite Dry Fast Top Coat

Hi lovelies!

I’m pretty sure I’m not the only one who bumps into everything with their nails right after painting them. Let’s check out if this top coat helps!
Ik ben er zeker van dat ik niet de enige ben die haar nagels over tegen stoot wanneer ze haar nagels pas gelakt heeft. Laten we eens zien of deze topcoat helpt!

If you are like me and don’t always believe in the quality of hyped products, than this blog is for you! I always question hyped products so I like to test some of them out myself. The reason why I question them is because when their that hyped, my expectations are very high and that very often leads to the products not being able to live up to those expectations. So let’s jump into this review!
Als je zoals mij bent en niet altijd gelooft in de kwaliteit van gehypte producten, dan is deze blog echt iets voor jou! Ik trek gehypte producten altijd in twijfel en test ze dan ook graag zelf uit. De reden waarom ik eraan twijfel is omdat ik er zo’n hoge verwachtingen van krijg dat het product daar dan vaak niet aan voldoet. Dus laten we deze topcoat snel beoordelen! 

I usuallt paint my nails and let them dry for about 10 minutes, but every time I bump into something after those 10 minutes, I think “there we go, ruined again!”. Well guess what? With the Seche Vite Dry Fast Top Coat, I keep thinking that and when I check my nails, they still look perfect! 
Normaal laat ik mijn nagels na het lakken zo’n 10 minuten drogen, maar ik stoot mijn nagels na die 10 minuten elke keer wel ergens tegen waardoor ik denk “Jup, nu zijn ze weer verpest, dat kan niet anders!”. Wel raad eens? Met de Seche Vite Dry Fast Top Coat denk ik dit ook steeds, maar wanneer ik dan naar mijn nagels kijk zien ze er nog steeds perfect uit!

Basically, to keep it short: this top coat is the only one so far that dries within seconds and with which I can bump into things without ruining my nails like with all other top coats. On top of that, it adds the most amazing shine to your nails (I was wearing this top coat in this NOTD)! They look like they’re wet, which makes you think they’re not dry, but they really are! I love that look! So is this product worth the hype? Definitely! 
Om het kort te houden: deze topcoat is de enige tot nu toe die echt binnen enkele seconden droogt en waarmee ik tegen dingen zou kunnen stoten zonder mijn pas gelakte nagels te verpesten, in tegenstelling tot alle andere topcoats. Daarbovenop geeft deze echt een super mooie glans aan je nagels (zie deze NOTD, waar ik deze topcoat op had)! Ze zien er dan nog nat uit, waardoor je zou denken dat ze niet droog zijn, maar dat zijn ze zeker wel! Ik hou echt van die look! Dus is dit product de hype waard? Zeker!


xoxo 

Sweet. Sparkly. Serendipity. 

NOTD | Kiko 243

Hi Dolls!

Today is just a quick post: a NOTD or Nails Of The Day. Keep reading for details! ^^ 
Dit is een kort artikels: een NOTD of Nails Of The Day. Lees zeker even verder voor details!

This is Kiko’s nail polish in number 243. (So sad that they don’t name their colors ) I don’t know why, but my camera didn’t exactly pick up the color the way it is. It’s a little darker and a little more on the purply side. This is one of the nail polishes that I mentioned in this post too. As a top coat, I’m wearing Seche Vite’s Fast Dry Top Coat, on which a review will be up soon so stay tuned for that!
Dit is een Kiko lakje in kleur nummer 243. (Jammer dat deze lakjes geen namen hebben ) Ik weet niet waarom, maar mijn camera pakt de juiste kleur niet echt op. In het echt is dit lakje ietsje donkerder en een beetje meer aan de paarse kant. Dit is een van de lakjes die ik ook al in dit artikel vermeld heb. Als top coat heb ik hier de Seche Vite Fast Dry Top Coat op, waarover ook een review komt dus kijk daar zeker even naar uit!What are you wearing on your nails today?
Wat heb jij vandaag op je nagels?

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

London Haul | Ted Baker, Juicy Couture and more Londen Shoplog | Ted Baker, Juicy Couture en meer

Hi sweethearts! 


Maybe you already know this, but I went to London last weekend! So here’s a little post about what I got there! 
Misschien weet je dit al, maar ik ben vorig weekend naar Londen geweest! Dus hier een klein artikel over wat ik er gekocht heb!

I’m not going to ramble about the things I got just because I want this to be a quick post, so lets just jump into it and see what I got!
Ik ga er niet teveel over babbelen want dan wordt het weer veel te lang, dus laten we erin vliegen!

First I got this perfume duo, 2 roller balls, which is very convenient for traveling! It contains the perfumes Viva la Juicy and Viva la Juicy Noir. I never had one of these scents before, but I love them already! 
Als eerste kocht ik dit duo van parfums in een ‘roller versie’. Ik vind dit heel handig voor op reis! Het bevat zowel de originele Viva la Juicy als Viva la Juicy Noir. Ik heb deze nog nooit eerder gehad, maar ik vind ze nu al geweldig!


Obviously I could not leave London without this nail polish! This is Barry M’s Princess, which is a textured polish. Marijke from Marykejane told me about this polish and I fell in love, so thanks girl!
Natuutlijk kon ik Londen niet verlaten zonder deze nagellak! Dit is het Barry M lakje in de kleur Princess en het is een sand effect lakje. Marijke van Marykejane vertelde mij hierover en ik was er meteen verliefd op, dus dankjewel meid!


Next up: Ted Baker. This brand is just to die for! I already got a bag and slippers in this light pink and when I saw this, I just had to have it! It was a little pricey for a phone case (29£) but since it fits both the Iphone 4 (which I have at the moment) and the Iphone 5 (which my boyfriend has, so I tried that one in this case), I though it was a little splurge for the next few phones I will have (I will probably always have Iphones so they will fit).
Als volgende: Ted Baker. Dit merk vind ik gewoon zo cute! Ik heb er al een handtasje en slippers van in deze lichtroze kleur en toen ik dit zag moest ik het gewoon hebben! Het was redelijk prijzig voor een iphone hoesje (29£) maar aangezien zowel de iphone 4 (die ik nu heb) als de iphone 5 (die mijn vriend heeft dus daarmee heb ik dat gepast) erin passen, vond ik wel dat ik dit eraan mocht geven  voor de komende gsm’s die ik zal hebben (aangezien ik waarschijnlijk toch altijd iphones zal gebruiken en deze dus allemaal zullen passen).


Lastly I went to the Yankee Candle store in Westfield. I got 3 of these small sample candles. Because I already bought 3 jars last time, I don’t need any more for now, I wil just fill them (or another jar) up with these. All of the candles smelled so good so it was hard to choose, but I managed to pick 3.
Als laatste ging ik naar de Yankee Candle winkel in Westfield. Ik kocht 3 kleine kaarsen. Deze ga ik gewoon in de lege bokalen stoppen van de kaarsen die ik vorige keer kocht, of in andere kaarsenhoudertjes. Al deze kaarsen ruiken echt zo goed en het was moeilijk om te kiezen, maar het is me toch gelukt om er slechts 3 te kopen.


In that same store I also got some wax melts, because I’ve been addicted to them lately. :p I hadn’t try the ones from Yankee before, but seriously, these are the best I’ve ever tried! Definitely ordering some online when these are gone! Again they all smell amazing! And if you couldn’t tell, I absolutely love the ‘Fireside Treats’ on so I bought 2 of those wax melts and 1 sample candle in that scent.
In dezelfde winkel kocht ik ook enkele wax melts omdat ik hier tegenwoordig verslaafd aan ben. :p Ik had er nog geen van Yankee geprobeerd, maar dit zijn echt de beste wax melts die ik al gebruikt heb! Ik ga er zeker nog nieuwe online bestellen als deze op zijn! Ook deze ruiken allemaal super en zoals je misschien wel ziet, ben ik echt dol op de geur ‘Fireside Treats’ en daarvan heb ik er dus 2 gekocht samen met een kleine kaars in die geur.


That’s all for now! As you can see in the first picture, I also bought some Lush products, but since that was a good amount of stuff, I decided to do a separate post about that, just so this one isn’t endlessly long!
Dat was het weer voor vandaag! Zoals je in de eerste foto kan zien ben ik ook naar Lush geweest. Maar aangezien ik daar toch redelijk veel gekocht heb (omdat het veel goedkoper is daar dan in België), heb ik besloten dit in een apart artikel te tonen zodat dit niet extreem lang werd!

What are your favorite Yankee scents? Would love to know to try out some other ones too!
Wat zijn jouw favoriete Yankee geuren? Ik zou het graag weten zodat ik nog andere kan uitproberen!

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.Battle of the micellar solutions/waters | L’Oréal vs Bioderma Strijd van de micellaire wateren | L’Oréal vs Bioderma

Hi Lovelies!

Something probably every beauty blogger already tried is a micellar solution. These got very popular when Bioderma first came out with one but a lot of other brands got on the bandwagon and so I wanted to try them too! In this post I will give my opinion on two micellar solution: The L’Oréal one and the Bioderma one.
Iets dat waarschijnlijk iedere beauty blogger al geprobeerd heeft is een micellair water. Deze zijn zo populair geworden toen Bioderma voor het eerst met eentje uitkwam. Een heel aantal zijn gevolgd en daarom wou ik er graag enkele proberen. In dit artikel geef ik mijn mening over twee merken: Deze van L’Oréal en van Bioderma.


Bioderma – Sensible H20 Micellar Solution Sensitive Skin
I got this in my first Deauty box and was super happy because I really wanted this! When I first tried this I was amazed at how well it took my makeup of. I just used 2 cotton rounds with some of the product, laid them on my eyes for a few seconds and wipe of the makeup. Than I took another cotton round with product to remove my face makeup. To remove every single bit of makeup with Bioderma, I use about 5 cotton rounds (depends on how much makeup I’m wearing), so I do use quite a bit of product. I do think it is a little expensive for the amount of product you get but it leaves my skin very clean and soft and doesn’t irritate at all while I do have sensitive skin.
Bioderma – Sensible H20 Micellar Solution Gevoelige Huid
Ik kreeg dit in mijn eerste Deauty box en daar was ik enorm blij mee omdat ik het graag eens wou hebben! Toen ik dit voor de eerste keer probeerde was ik verbaasd over hoe goed dit mijn makeup verwijderde. Ik nam gewoon 2 wattenschijfjes met wat product op, legde ze voor een paar seconden op mijn ogen en veegde dan de makeup af. Daarna nam ik nog een wattenschijfje voor mijn gezicht. Om echt alle makeup te verwijderen met Bioderma, heb ik ongeveer 5 wattenschijfjes nodig (hangt ervan af hoeveel makeup ik draag), dus ik heb redelijk wat product nodig. Ik vind het persoonlijk wel aan de dure kant voor de hoeveelheid die je krijgt, maar mijn gezicht voelt achteraf enorm proper en zacht en het irriteert helemaal niet terwijl ik toch wel een gevoelige huid heb.

L’Oréal – Skin Perfection 3 in 1 Purifying Micellar Solution (Diferently called in Belgium)

When it comes to the L’Oréal one, I use the same method to remove my makeup. I use about the same amount of product but keeping in mind that this is way less expensive than the Bioderma one, this to me seems a better deal. Next to the advantage in price, this one also removes my eye makeup better! It leaves my skin feeling the same as with the Bioderma one (although I’ve heard people saying it irritates their skin, I doesn’t irritate mine at all) and you get a lot more product for a better price.

L’Oréal – Sublime Soft Verzachtend Micellair Water 3 in 1
Als het op de versie van L’Oréal aankomt, gebruik ik dezelfde methode om mijn makeup te verwijderen. Ik gebruik ongeveer dezelfde hoeveelheid maar wanneer je eraan denkt dat deze veel goedkoper is dan die van Bioderma, is dit een betere deal volgens mij. Naast het voordeel van de prijs, vind ik persoonlijk ook dat deze mijn oogmake-up beter verwijdert. Mijn huid voelt achteraf hetzelfde als wanneer ik Bioderma gebruik (hoewel ik al gelezen heb dat het de huid irriteert, doet het dat bij mij totaal niet) en je krijgt veel meer product voor een betere prijs.


Which one will I be repurchasing?
I’m almost out of both at this moment so I will have to repurchase one of them soon. For me this battle is very clear: L’Oréal is the winner. Both Bioderma and L’Oréal do the same, but L’Oréal does it a little better and is cheaper. The one from L’Oréal will soon be purchased!

Welke ga ik opnieuw kopen?
Beide heb ik ondertussen bijna opgebruikt dus ik moet binnenkort maar eens een nieuwe kopen. Voor mij is deze battle duidelijk: L’Oréal wint. Zowel Bioderma als L’Oréal doen hetzelfde, maar L’Oréal doet het net iets beter en is goedkoper. De versie van L’Oréal zal dus snel opnieuw gekocht worden!

What do you think of both?
Wat denk jij over beide?

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Weight Loss Wednesday | Week 1

Hi sweeties!

Today I’m back with a weight loss post which means my weekly weigh-in was today. So if you want to find out how and what I did this week, keep on reading!
Vandaag ben ik terug met een artikel over mijn gewicht en dus was het vandaag mijn weekdag. Als je benieuwd bent hoe en wat ik deze week gedaan heb, lees dan zeker even verder!Weight last week: 65,3 kg
Weight this week: 65,0 kg

Gewicht vorige week: 65,3 kg
Gewicht deze week: 65,0 kg


As you can see, I did lose some weight this week. Not a lot, just 300 grams, but I’m really happy with that since I went to London this weekend and had a party yesterday, so I actually expected to gained a little even.  Normally in these posts I would tell about what I ate and stuff like that, but since this was such a busy week, I didn’t eat that healthy and I didn’t write down what I ate. 
Zoals je kan zien ben ik wel een beetje afgevallen deze week. Het is echt niet veel, maar 300 gram, maar hier ben ik toch heel blij mee omdat ik dit weekend in Londen was en gisteren nog een feestje had. Ik had dus eerlijk gezegd verwacht dat ik lichtjes was bijgekomen. Normaal zou ik in dit soort artikels ook schrijven over wat ik die week gegeten heb en dergelijke, maar aangezien deze week zo druk was voor mij, heb ik dat niet echt kunnen bijhouden.

One thing I can tell you is that I’ve really been trying not to overeat and just stop when I’m full enough. Normally I don’t pay a lot of attention to that and afterwards I feel that I ate a little too much. This week I did pay attention to this and stopped on time. Because of that I feel like I’m not as hungry as usual and I’m full faster, so I ate a little less. Probably this is the reason for this week’s weight loss.
Wat ik jullie wel nog kan vertellen is dat ik er echt op gelet heb om niet te overeten en te stoppen wanneer ik genoeg heb. Normaal let ik daar niet op waardoor ik na het eten al snel het gevoel heb dat ik teveel gegeten heb. Deze week lette ik daar wel op en stopte ik dus ook echt wanneer ik genoeg had. Daardoor heb ik wel het gevoel alsof ik sneller genoeg heb en niet zoveel honger heb als normaal en daardoor at ik dus ook wat minder. Waarschijnlijk komt het gewichtsverlies van deze week dus daardoor.

I can’t really say anything about exercising this week, just because I didn’t do any. I did walk a lot in London if that even counts. :p
Over beweging kan ik deze week niet veel vertellen, gewoon omdat er geen was deze week. Ik heb wel veel gewandeld in Londen als dat telt. :p

So that’s it for this week. I should be able to keep a little food diary this week, so maybe next week I will write more about what I ate that week! 
Dat was het al voor deze week. Normaal zou ik deze week wel een klein eetdagboek kunnen bijhouden, dus misschien schrijf ik daar volgeden week dan wel over!

Do you have any dieting tips for me?
Heb jij nog afvaltips voor mij?

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

The 2014 Blogger Challenge

Hi Sweeties! 


For the first time I’m taking part of a blogger challenge hosted and created by another blogger, Gaby from Another Girly Blog! I’m really excited to start this so here’s just a quick post about the challenge.
Ik neem voor de eerste keer deel aan een blogger challenge gemaakt door een medeblogster, Gaby van Another Girly Blog! Ik ben enorm enthousiast om hieraan te beginnen dus hier al een klein artikel over de challenge.

AnotherGirlyBlg


The challenge is called the #2014BloggerChallenge and this means I’ll be posting twice a month about a topic given by Gaby. I think this will be so much fun to do as it will give me ideas to write and encourage me to write about things I wouldn’t normally think of. 
De challenge noemt de #2014BloggerChallenge en dit betekent dat ik 2 maal per maand een artikel zal schrijven over een onderwerp gegeven door Gaby. Ik denk dat dit echt heel leuk gaat zijn aangezien het mij nieuwe ideetjes zal geven en mij laat schrijven over dingen waar ik normaal niet eens aan zou denken.

Maybe you feel like doing this as well after reading this. If that’s the case, you can just email Gaby at anothergirlyblg@gmail.com or go to her blog post about the challenge here. I would love to know if you’re taking part to make sure to leave a comment!
Misschien wil je na het lezen van dit artikel ook deelnemen aan deze challenge? Dan kan je gewoon een mailtje sturen naar anothergirlyblg@gmail.com of naar Gaby’s artikel over de challenge gaan. De challenge is wel in het Engels dus misschien kan je even vragen of je het gewoon in het Nederlands mag doen. Ik hoor graag of je meedoet dus laat zeker een reactie achter!

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.
1 64 65 66 67 68 69 70 74