The Versatile Blogger Award

Hi lovelies!

Time for another award! I was nominated by the lovely Hannah from A Day In The Life Of A Northern Girl, so thank you so much hun! (And sorry that it took so long for me to put this up!)
Het is weer tijd voor een award! Ik werd genomineerd door Hannah van A Day In The Life Of A Northern Girl, dus dankjewel lieverd! (En sorry voor de vertraging!)


I couldn’t explain what this award is better than the way she did so here’s how she defined it: “So what is The Versatile Blogger Award? Well it’s award given to bloggers who inspire you and bring something special to you! This could be due to their posts, pictures, tips or just their lovely writing skills.” This is a huge compliment for me, so Hannah, again, thank you so much! I really appreciate it!
Ik zou niet beter kunnen uitleggen wat deze award precies dan de manier waarop Hannag dat deed: “So what is The Versatile Blogger Award? Well it’s award given to bloggers who inspire you and bring something special to you! This could be due to their posts, pictures, tips or just their lovely writing skills.” Dit is echt een groot compliment voor mij, dus Hannah, nogmaals enorm bedankt! Ik apprecieer dit enorm!

Now let’s jump into the rules first:
1. Link back to the person that nominated you and thank/mention them.
2. Choose 15 other bloggers to be nominated for this award and notify them.
3. Write 7 facts about yourself. 

Even enkele regels vermelden:
1. Link de persoon die jou nomineerde en bedankt/vermeld haar/hem.
2. Kies 15 andere bloggers die je nomineert en daarvan op de hoogte brengt.
3. Schrijf een artikel met daarin 7 feiten over jezelf.

So here we go:
Dus hier gaan we:

1. I’ve had highlights in my hair for a long time because I didn’t like the fact that my hair wasn’t as blonde anymore as it used to be when I was little. But I grew them out and they’re all gone now and I’m staying natural! It makes my hair so much healthier and it’s a lot cheaper! :p
1. Ik heb lange tijd highlights gehad in mijn haar omdat ik het niet leuk vond dat ik niet meer zo blond was als toen ik klein was. Maar ze zijn er volledig uitgegroeid en nu blijf ik naturel! Het maakt mijn haar zoveel gezonder en het is gewoon ook goedkoper! :p

2. I finally finished my “Day Zero Project” and am super excited to reach all the goals!
2. Ik heb eindelijk mijn “Day Zero Project” af en kijk ernaar uit om de doelen te behalen!

3. I suck at these ‘facts about yourself’ posts! :p I never know what to say about myself!
3. Ik heb enorm slecht in deze ‘feiten over jezelf’ artikels! :p Ik weet nooit wat ik over mezelf moet zeggen!

4. Even though I miss dancing a lot, blogging has become my new passion!
4. Ook al mis ik dansen enorm, bloggen is mijn nieuwe passie geworden!

5. I’m a very insecure person. I have a huge need of confirmation to be sure that what I do is good enough. I always worry about what other people think of me and that causes me fretting about everything I do or say for days.
5. Ik ben een enorm onzekere persoon. Ik heb veel bevestiging nodig voordat ik zeker ben dat wat ik doe goed genoeg is. Ik maak me altijd zorgen over wat andere mensen over mij denken en dat zorgt ervoor dat ik bij alles wat ik doe of zeg dagen blijf piekeren over wat andere hierover zouden zeggen.

6. I’m someone who’s always cold, but suddenly gets very warm at the weirdest moments, even when everyone else is cold! :p
6. Ik ben iemand die altijd koud heeft en op de raarste momenten plots heel warm kan hebben, ook wanneer iedereen het dan wel koud heeft. :p

7. I tried filming a YouTube video, but for some reason (probably the one in number 5), I just could not get over talking to a camera and putting that on the internet. I don’t think I ever will honestly even though I really wanted to! But I’m happy to blog!
7. Ik probeerde een tijdje geleden een YouTube filmpje op te nemen, maar om één of andere reden (waarschijnlijk die in nummer 5) lukt het mij echt niet om tegen een camera te praten en dat op internet te plaatsen. Ik denk ook niet dat ik het ooit wel ga kunnen ook al zou ik het wel graag willen! Maar ik ben al heel erg blij dat ik nu wel al blog!

My nominees are:
Mijn genomineerden zijn:

1. Katie from Beauty and the Baker
2. Rhi from Beauty Bucket List
3. Lorna from Studs and Dreams
4. Lauren and Claire from Stylingo
5. Hayley from Tea Party Beauty
6. Amy from The Powdered Nose
8. Lauryn from Funfairs and Fairydust
9. Laura from A Scottish Lass
10. Nicole from Sleek-Chic
11. Hanan from Le beauty by Hanan
12. Marijke van MarykeJane
13. Kelly van Belessa
14. Laura van Style-remains

Hope you all enjoyed reading this little post!
Hopelijk vonden jullie dit leuk om te lezen!


xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Weight Loss Wednesday | Start

Hi beauts!

I’m sure I’m not the only one who keeps promising herself to start eating healthier and start exercising more several times a year. I thought I would make it a little more official by putting my words to paper (or blog)! Starting today I will be doing these “Weight Loss Wednesday” posts, so if you like to see what I will be doing the next weeks, keep on reading!
Ik ben er zeker van dat ik niet de enige ben die zichzelf meerdere keren per jaar blijft beloven om gezonder te gaan eten en meer te bewegen. Daarom leek het mij leuk om het iets ‘officiëler’ te maken door mijn woorden in daden om te zetten en erover te schrijven! Vanaf vandaag zal ik deze “Weight Loss Wednesdays” artikels schrijven, dus als je graag wil zien wat ik de komende weken ga doen, lees dan zeker even verder!


In these blog posts I will be talking about what I ate (not in detail) and of my week went well or not exercising and eating wise. Maybe I will add some pictures of what I ate or some recipes sometimes. I will mainly be using 2 websites to keep me going and to stay inspired about what to eat and what exercises to do: Tone It Up and Blogilates
In deze artikels zal ik het hebben over wat ik zoal eet (niet gedetailleerd) en of mijn week goed ging of niet op gebied van eten en beweging. Soms zal er misschien ook een foto or recept te zien zijn. Om mezelf gemotiveerd te houden en om niet inspiratieloos te geraken over wat ik kan eten en welke oefeningen ik kan doen, zal ik hoofdzakelijk gebruik maken van deze 2 sites: Tone It Up en Blogilates.

I will also be sharing my weight and weight losses (or gains, hope not). So let’s jump into the first weigh-in (is that how it’s called?).
Ik zal ook mijn gewicht en gewichtsverlies (of -toename, laten we hopen van niet) met jullie delen. Dus laten we beginnen met een eerste weging.

Weight this week: 65,3 kg
Gewicht deze week: 65,3 kg

Since this is just my first weigh-in, I can’t say anything about how my week went or about what I ate. You will read these kinds of things for the first time next week! See you than?
Aangezien dit nog maar mijn eerste weging is, valt er nog niets te zeggen over hoe mijn week ging en wat ik precies alles gegeten heb. Dit soort zaken lezen jullie dus voor de eerste keer volgende week! Zie ik jullie dan weer?

P.S.: If you have any tips on what (not) to eat, please let me know! I can use all the help in the world.
P.S.: Als je tips hebt over wat (niet) te eten, laat het zeker achter! Ik kan alle hulp gebruiken.

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

My Dream Beauty Advent Calendar 2013

Hi lovebugs!

As you might already know I’m going to London this friday and my mission for that trip is to get a beauty advent calendar, since these aren’t available in Belgium! I thought it would be nice to do a “Dream Beauty Advent Calendar”, which I saw for the first time on Hayley’s lovely blog Tea Party Beauty
Zoals je misschien al weet, ga ik vrijdag nog eens naar Londen en mijn missie is om een beauty advent calendar te kopen aangezien wij die hier niet kunnen krijgen volgens mij! Ik dacht dat het wel eens leuk zou zijn om mijn “Dream Beauty Advent Calendar” te tonen, die ik voor het eerst zag op Hayley’s blog Tea Party Beauty.


So let’s jump into this! Here are the products I would like in my “Dream Beauty Advent Calendar! :D (Maybe I should “accidentally” drop this list somewhere for my boyfriend and parents? :D)
Laten we erin vliegen! Hier zijn de producten die ik in mijn “Dream Beauty Advent Calendar” zou willen! :D (Misschien moet ik deze lijst “per ongeluk” ergens laten liggen voor mijn vriend en ouders? :D)

Day 1
First off, any Essie nail polish would make me extremely happy!
Als eerste, eender welk Essie lakje zou mij heel blij maken!

Day 2
Wax melts always work for me too!
Wax melts vind ik ook altijd leuk!

Day 3
Mac’s lipstick in creme cup.

Day 4
E.L.F. products or giftcard!
E.L.F. producten of een cadeaubon ervan!

Day 5
Actually, in general I would love to just get some shopping money to spend!
Eigenlijk zou ik een shopbudget in het algemeen heel leuk vinden!

Day 6
Another nail polish brand I would love to get is O.P.I.!
Een ander nagellak merk dat ik graag zou krijgen is O.P.I.!

Day 7
Real Techniques Blush Brush.

Day 8
Mac’s Paint Pot in Painterly or Soft Ochre.

Day 9
The Balm Mary Lou Manizer

Day 10
Benefit’s Hoola bronze.

Day 11
Sigma Precision Angled or Tapered (P84 or P86).

Day 12
Orly Nail Polishes!

Day 13
Real Techniques Setting Brush!

Day 14
Sleek’s Blush by 3 in Lace.

Day 15
Sigma F84 Angled Kabuki.

Day 16
Another Benefit product: Coralista blush.

Day 17
Zoeva Makeup Brushes!

Day 18
Deborah Lippmann Nail Polish in Mermaid’s Kiss.

Day 19
Covergirl’s Outlast Stay Fabulous 3-in-1 Foundation!

Day 20
Models Own Wonderland Nail Polish in Snowflakes.

Day 21
Sigma F86 Tapered Kabuki.

Day 22
Nars Smudge Proof Eyeshadow Base!

Day 23
The Naked 2 Palette!

Day 24
To top this al off, my christmas would be completely made if I got a Clarisonic mia 2!
Om mijn kerst compleet te maken: de Clarisonic mia 2!

I can continue dreaming now! What would yours look like?
Ik kan nu verder gaan met dromen! Wat zou er in you kalender zitten?

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Twitter Blogging Chats

Hi Lovelies!


In this post you can find all of my favorite chats on twitter! Come join us if you like!
In dit artikel laat ik jullie mijn favoriete twitter chats zien! Doe zeker eens mee!

Times are in GMT!
Uren zijn in GMT, voor België is alles dus een uurtje later!

For those of you that don’t know all of these chats, here’s what they’re about:
Voor degenen die niet alle chats kennen, hier geef ik even aan waar ze over gaan:


Beauty bloggers chats:
– #bbloggersIG: Post a photo on Instagram of your favorite product of the week.
– #BeautyTalk: Beauty bloggers chat.
– #bbloggers: Beauty bloggers chat.
– #beautychat: Beauty bloggers chat.
– #fblchat: Fashion, beauty and lifestyle bloggers chat.

Fashion bloggers chats:
– #fbloggers: Fashion bloggers chat.
– #fblchat: Fashion, beauty and lifestyle bloggers chat.

Lifestyle bloggers chats:
– #fblchat: Fashion, beauty and lifestyle bloggers chat.
– #lbloggers: Lifestyle bloggers chat.

Other/General chats:
– #craftblogclub: Got a craft blog or love crafting? Join in!
– #BlogGab: Blogging chat.
– #tbloggers: Teen bloggers chat.
– #BBOE: Bloggers Bit Of Everything – A general chat, rant and catchup.
– #foodbloggers: Food bloggers chat.

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Fall Nail Polishes

Hi sweeties!

Want to know what some of my favorite nail polishes are for fall? Let’s check them out!
Wil je weten wat enkele van mijn favoriete nagellakjes voor de herfst zijn? Laten we eens kijken!

I haven’t made pictures yet of me wearing all of these colors, but they will come soon in NOTD posts. When I do have a picture or blog post, I will link them!
Ik heb nog geen foto’s van alle lakjes waarbij ik ze op heb, maar die zullen wel snel komen. De lakjes waar ik wel een foto van heb, daarvan zal ik de blogpost hier even linken!

1. E.l.f. – Mod Mauve
     I’m usually not into these kinds of colors but this year I’ve been loving them. This one doesn’t
     really show up true to color, it’s a bit darker and a bit more purply than on this picture.
     Ik ben normaal niet zo voor dit soort kleuren, maar om één of andere reden dit jaar wel. Dit lakje
     komt niet echt tot zijn recht op de foto. In het echt is het een iets donkerdere en iets paarsere kleur
     dan op deze foto.

     When it comes to nail polish, Kiko is one of my favorite brands. When I’m in a Kiko store, I can’t
     resist, I just have to pick up at least one nail polish! The only thing I don’t like about them is
     the fact that they don’t have names. This is a deep wine red color, which is perfect for this year’s
     fall in my opinion.
     Wanneer het op nagellak aankomt is Kiko één van mijn favoriete merken. Als ik de Kiko
     binnenkom, moet ik gewoon minstens één lakje meenemen! Het enige nadeel vind ik dat ze
     geen naam hebben. Dit is een dieprode wijnkleur, wat volgens mijn perfect is voor deze herfst.

     Another brand I love to bits and pieces is Essie. This a gorgeous brown with a rose gold
     sheen/microglitter, which I’m in love with at the moment! I wore this polish about a week and a
     half ago and this stayed on for SO long! You can read about it in this blog post!
     Een ander merk waar ik echt verliefd op ben is Essie. Dit is het perfecte bruin met een rosé
     gouden glans/microglitter, wat ik op dit moment echt supermooi vind. Ik droeg dit lakje ongeveer
     anderhalve week geleden en hij bleef er ZO lang opzitten! Je kan het in dit artikel allemaal even
     lezen!

4. Catrice – 905 Steel My Soul
     This is definitely one of my favorite nail polishes ever! It’s a very pretty grey with a gold 
     sheen/microglitter. It dries like a matt metal or steel (hence the name :D) if that makes any sense.
     It’s in between a regular matt and a sand effect polish. Definitely a unique finish if you ask me!
     Dit is zonder twijfel één van mijn favoriete lakjes ooit! Het is een mooie grijze met een gouden
     glans/microglitter. Hij droogt zoals een mat metaal of staal (vandaar ook de naam :D) als dat
     ergens op slaat. :p Het zit een beetje tussen een gewone matte en een sand effect lakje. Echt een
     unieke finish als je het mij vraagt!

5. Essie – Bobbing For Baubles
     Another color I really love to wear is dark blue. This Essie polish is a dark blue, grayish color that
     almost looks black on the nails. I’m all about dark nails when it gets colder, so this is perfect for
     me.
     Een andere kleur die ik heel graag draag is donkerblauw. Dit Essie lakje is een donkerblauwe,
     grijsachtige kleur die er bijna zwart uitziet op je nagels. Ik ben helemaal voor donkere nagels
     wanneer het weer kouder wordt, dus dit is perfect voor mij.

6. Catrice – 840 Genius In The Bottle
     Last but not least, another Catrice polish. These don’t stay on very long in my opinion but oh well,
     when they have a pretty color, I still can’t resist. *nail polish addict allert* From what I’ve seen
     and heard, this should be a pretty good dupe for the Chanel polish in 531 Péridot, which is one of
     the reasons why I bought it. I’m usually not into gold polishes but this one looked so different
     from all the others and looks great for the holidays in my opinion!
     Als laatste nog een Catrice lakje. Deze blijven niet heel erg lang zitten maar ik kan er toch niet
     aan weerstaan om eentje te kopen als ik een mooie kleur zie. *nail polish addict allert* Van wat ik
     gezien en gehoord heb, zou dit een goede dupe voor het Chanel lakje in de kleur 531 Péridot
     moeten zijn, wat ook één van de redenen was waarom ik deze kocht. Ik ben normaal niet zo voor
     goud, maar deze ziet er zo anders uit dan andere gouden lakjes en is echt perfect voor de
     feestdagen!
What are your favorite fall nail polishes? 
Wat zijn jouw favoriete herfst lakjes?

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Tag | This or That?

Hi dolls!

I was planning on doing another post about a product but the lighting was awful all day because of the weather so I couldn’t take pictures. That’s why I chose to do a tag instead! Enjoy!
Ik was van plan nog een artikel te maken over een products, maar de belichting wou door het slechte weer niet echt meewerken waardoor ik dus geen foto’s kon nemen. Daarom heb ik deze keer voor een tag gekozen! Ik heb het deze keer enkel in het Engels gedaan omdat het anders heel erg onoverzichtelijk en rommelig werd. Veel leesplezier!


Make-up
Blush or bronzer – Definitely blush! I don’t wear bronzer that often just because I think blush and bronzer are a bit to much for me.
Lipgloss or lipstick – Lipstick is something I only recently started loving. I always used lip balm before, but now I’m a total lipstick junkie.
Eyeliner or mascara – I never use eyeliner, so this is another easy one: mascara!
Foundation or concealer – I don’t always use concealer just because I only want a light to medium coverage most of the time. That’s why I use light foundations.
Neutral or colorful – Colorful eyeshadows are a bit out of my comfort zone, so I like to use neutral colors on an everyday basis.
Pressed eyeshadow or pigment – This is a hard one. I like both, but I don’t own a lot of pigments so I guess I’ll go for pressed eyeshadows.
Brushes or sponges – The sponges I tried so far (from ebay) aren’t working that well so for now I only like to use brushes. I would like to try the beauty blender or the real techniques sponge though. 

Nails
OPI or China Glaze – I’ve never tried both of them so I can’t really say which one I like best, but if I would go buy one of these brands, I think I would go for China Glaze. No idea why actually. :p
Long or short – Shorter nails are so much more easy so that’s usually what I have (another reason is that mine tend to be weak). However I’m growing my nails right now and I’ve been loving the medium long length, so I’ll go for long. It’s a bit more feminine when you have short fingers like I do.
Acrylics or naturalNatural! I had acrylics a few times and my nails got so damaged! 
Bright or dark colors – That depends. I like bright nails in summer but for now – fall and winter – I like the darker polishes too!
With or without nail art – I usually am too impatient to do nail art, so without

Body
Parfume or body mist – This is another hard one! I think I’ll go for body mist. I do love perfume but at the moment I own more body mists (probably because I like those more in the summer).
Lotion or body butter – I only recently started using body butter and I’ve fallen in love ever since! 
Body wash or soapBody wash, just because I think it’s easier and more hygienic. 
Lush or The Body Shop – Another hard one. I’m really addicted to The Body Shop. However, when I’m near a Lush store, I can’t resist! The fact that I can’t get Lush whenever I want because there’s no Lush close to me probably makes me want it even more than The Body Shop. :p

Hair
Curls or straightStraight. Curls just don’t work for me. I love curls, don’t get me wrong, but they just don’t want to stay in my hair.
Top knot or ponytailTop knots suit my face a lot better in my opinion and I wear these all the time, so this was another easy one.
Hairspray or hair gel – I never use hair gel just because I don’t know what I should use it for. :p I don’t use hairspray that often either, but I do use it occasionally. 
Long or short – This isn’t easy for me to choose because I switch up the length of my hair all the time. I usually have a medium length, in summer I like shorter hair and in winter I like it a little longer. However I don’t like it to be very long so I’ll go for short!
Light or dark – My hair is naturally pretty blonde, so definitely light.
Down or upUp! My hair just doesn’t like me I think. :p When I wear it down it just fall flat to my head and I get fed up with it so after a few hours of wearing it down, I usually put it up anyway.

Hope you enjoyed! I tagged some people on twitter, but please feel free to da this tag too! Leave the link if you do, I would love to read it!

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.
1 66 67 68 69 70 71 72 74