OPI Pink of Hearts

Breast cancer is a subject that deserves a lot of attention. It occurs way too much and therefore it is important to support research for it. That is why OPI Belux and Planet Parfum are joining their forces again this year to support the breast cancer research.
Borstkanker is een onderwerp dat veel aandacht verdient. Het komt veel te vaak voor en daarom is het belangrijk het onderzoek ernaar vooruit te helpen. Om die reden bundelen OPI Belux en Planet Parfum ook dit jaar weer hun krachten om het onderzoek naar borstkanker te steunen.

For the occasion of the breast cancer month, October  OPI Belux announces the Pink of Hearts duo set of 2013 and in my opinion it is amazing again! This set will be available in certain Planet Parfum-stores. The recommended retail price will be €27.90 in Belgium and €26.52 in Luxembourg. Unfortunately I only got this information for the Belux, so I can’t say anything about other countries.
Ter gelegenheid van de borstkankermaand, oktober, kondigt OPI Belux het Pink of Hearts duopakketje van 2013 aan en naar mijn mening is het weer fantastisch! Dit duosetje zal vanaf oktober 2013 verkocht worden bij bepaalde Planet Parfum-winkels tegen de aanbevolen verkoopprijs van €27,90 in België of €26,52 in Luxemburg.

In this set you will find the light pink color ‘Pink-ing of You’ along with this beautiful glitter polish ‘More than a Glimmer’, which contains micro and macro glitters in various colors. Both polishes contain 15 ml. This set will also include nail stickers: pink bows, the well-known breast cancer symbol, and rhinestones. 
In dit setje vind je de lichtroze kleur ‘Pink-ing of You’ samen met het mooie glitterlakje ‘More than a Glimmer’ bestaande uit micro- en macroglitters in diverse kleuren.  Beide lakjes bevatten een inhoud van 15 ml. Ook bevat dit setje nagelstickers: roze strikjes, het bekende borstkanker symbool, en diamantjes.

“We want to encourage women to create their own Pink of Hearts manicure using the nail polishes and nail stickers to express their support to all the people whose lives were touched by breast cancer.” says Christel Vande Velde, CEO of OPI Belgium – Luxembourg. “We’d love it if everyone shared his creation with us and the world with the hashtag #OPIBeluxgoespink.”
“Wij willen vrouwen aanmoedigen om een eigen Pink of Hearts manicure te creëren met de nagellakken en nagelstickers om zo zichtbaar steun te betuigen aan alle mensen wiens leven geraakt werd door borstkanker.” zegt Christel Vande Velde, CEO van OPI Belgium – Luxembourg. We zouden het fijn vinden als iedereen zijn creatie met ons en de wereld deelt via de hashtag #OPIBeluxgoespink.” 

On top of all this, OPI Belux and Planet Parfum are donating 1 euro per sold product of the OPI assortment to the association ‘De vrienden van het Bordet Instituut’ during the month of October.
Bovenop dit alles doneren OPI Belux en Planet Parfum gedurende de maand oktober per verkochte nagellak of verzorgingsproduct uit het gehele OPI-assortiment 1 euro aan de vzw ‘De vrienden van het Bordet Instituut’. 

Not to mention: All OPI nail polishes are free of toluene, formaldehyde and DBP and all contain the revolutionary ProWideTM  brush, making it easy to paint smooth and streak free.
Niet te vergeten: Alle OPI nagellakken zijn vrij van tolueen, DBP en formaldehyde en bevatten allemaal het revolutionaire ProWideTM penseel, waardoor het makkelijk is om egaal en streepvrij te lakken. 

I really hope you guys enjoy getting this kind of information. Don’t forget to share your creations if you decide to get the set!
Ik hoop dat jullie het leuk vinden om dit soort informatie te krijgen. Vergeet niet jullie eigen creaties te delen als je beslist om het setje te kopen!

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Pampering Bath Time

Hi lovelies!
Hoi lieverds!

Today I have my first video ever for you guys. I’m not in it (yet) because I’m still to shy to do that, but I still hope you enjoy this. Sorry for the crappy quality, but this camera is what I have to work with for now. It would make my day if you took a minute to subscribe!
Vandaag heb ik mijn allereerste filmpje ooit voor jullie. Ik kom er zelf (nog) niet in omdat ik daar nog veel te verlegen voor ben, maar ik hoop toch dat jullie het leuk vinden. Sorry voor de slechte kwaliteit, maar ik moet het voorlopig even met deze camera doen. Het zou mijn dag compleet maken als jullie even de tijd willen nemen om te abonneren!


xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Deauty Box: August Deauty Box: Augustus

I subscribed to a monthly beautybox for the first time and here you can see what I got in my first box ever and my thoughts about it.
Ik heb me voor de eerste keer op een maandelijkse beautybox geabonneerd en in dit artikel laat ik jullie zien wat ik in mijn eerste doos kreeg en wat ik ervan vind.


Important to say in advance: The first box I got happened to be the one of the first birthday of Deauty, a Belgian monthly cosmetics discovery service. Well, “happened to be”, I have been wanting to order one for a long time but when I saw that there was a little more special box for the first anniversary of Deauty, I thought ‘this is my chance’ and so I grabbed it.
Belangrijk om even vooraf te zeggen: De eerste box die ik kreeg was toevallig die van de eerste verjaardag van Deauty, een Belgische maandelijkse cosmetica ontdekkingsservice. Nouja, “toevallig”, ik wou al lang eentje bestellen maar toen ik zag dat er voor de eerste verjaardag van Deauty een iets specialere box was, dacht ik ‘dit is mijn kans’ en deze greep ik dus. 

For those who do not know Deauty, it stands for Discover Beauty and is the Belgian counterpart of foreign varieties such as Birchbox, Glossybox and many others. When you open the box there is always a piece of paper in with some text and the products you received. This time it was a special paper. There are in fact flower seeds in it. I think this in itself is a nice touch and I will certainly use this as well. The usual ribbon is replaced by a luxury version. In this way, Deauty gives us a little extra: a hair ribbon.
Voor zij die Deauty niet kennen, het staat voor Discover Beauty en is de  Belgische tegenhanger van buitenlandse varianten zoals Birchbox, Glossybox en nog vele anderen. Wanneer je de doos opent zit er altijd een papiertje in met daarop wat uitleg en de producten die je hebt ontvangen. Dit keer was het een speciaal papiertje. Er zitten namelijk bloemenzaadjes in. Dit vind ik op zich wel een leuk extraatje en ik ga dit dus zeker ook gebruiken. Daarnaast was het normale lintje ook vervangen door een luxe versie. Op deze manier wil Deauty ons een extraatje geven, namelijk een haarlintje.


The first thing I saw in the box was this bottle of Bioderma. I was immediately thrilled because I wanted to try this for a very long time, but hadn’t bought it yet. I will certainly test this out and write about it later.
Het eerste wat ik in de doos zag was dit flesje Bioderma. Hier was ik al onmiddellijk enorm blij mee want ik wou dit al heel erg lang proberen, maar was er nog niet aan geraakt om er eentje te kopen. Ik zal dit dus zeker uittesten en er later nog een artikel over maken.

Bioderma – Full Size – €9,20

Of course this had to be in it, the Maybelline Baby Lips. Again, I was very happy with this. I already have two Baby Lips that I ordered on Amazon, just because I’m too impatient to wait for it if there is a hype in the U.S. among youtubers. :D I really like them so far, but I can’t say anything about this one yet because I did not have this one until now, so I’m very happy about that!
Natuurlijk moest deze erin zitten, de Maybelline Baby Lips. Ook hier was ik heel erg blij mee. Ik heb er zelf al 2 die ik besteld had op Amazon, gewoon omdat ik te ongeduldig ben om erop te wachten als ik een hype bij de Amerikaanse youtubers zie voorbijkomen. Ik vind ze tot nu toe erg leuk, maar over dit exemplaar kan ik nog niets zeggen aangezien ik deze nog niet had, waar ik dus heel blij om ben!

Maybelline Baby Lips – Full Size – €3,99

The next thing I saw was, for me at least, by an unknown brand, where Deauty is for. Since I don’t have that many blushes, this one from Avril will be very useful, so again I’m very happy.
Het volgende dat ik zag was van een, voor mij althans, onbekend merk, waar Deauty uiteindelijk ook voor dient. Aangezien ik nog niet zo veel blushes heb, kwam deze van Avril zeer goed van pas en ook hiermee ben ik dus heel tevreden. 

Avril Blush – Full Size – €2,00

In addition, there was also a small bottle of perfume in the box. I think this is really nice for on holidays and since I went to London, this came in handy. The scent is not one that I would buy because it is quite floral. Personally I’m more into fresh, sweet smells, but this smells okay too. I will certainly use this when I go on holiday for example and not want to take a big bottle of perfume.
Daarnaast zat er ook een klein flesje parfum in de doos. Dit vind ik echt ontzettend handig voor op vakantie en aangezien ik naar Londen ging, kwam dit goed uit. De geur is er niet één die ik persoonlijk zelf zou kopen omdat hij nogal bloemig is. Ik ben persoonlijk meer voor frisse, zoete geuren, maar hij ruikt wel oké. Ik zal hem dus zeker gebruiken wanneer ik op vakantie ga bijvoorbeeld en geen grote fles parfum mee wil nemen.

Jeanne en Provence Eau de Parfum – 20 ml – Full size 60 ml: €9,95

Then I saw this big bottle in the box. It is a nourishing shampoo from L’Oreal Professionnel for all hair types. I will definitely use this as I have been noticing that clear shampoos work much better for me personally.
Daarna zag ik deze grote fles in de doos zitten. Het is een voedende shampoo  van L’Oréal Professionnel voor alle haartypes. Dit ga ik zeker ook gebruiken aangezien ik gemerkt heb dat doorzichtige shampoos voor mij persoonlijk veel beter werken.

L’Oréal Professionnel Mythic Oil Shampoo – Full Size – €15,20

Finally there was a product by Garnier in the box. Since on the packaging it says ‘new’, I am very curious about this products. It is a kind of primer which is supposed to create a smooth base. Since I have rather large pores I will definitely try this out and I really hope it does what it claims to.
Als laatste zat er nog een product van Garnier in de doos. Aangezien er op de verpakking ‘new’ staat, ben ik hier heel erg benieuwd naar. Het is een soort primer die een gladde basis zou moeten creëren. Aangezien ik nogal last heb van grote poriën ga ik deze zeker proberen en hoop ik ook echt dat hij doet wat hij beweert. 

Garnier Perfect Blur – Full Size – €10,99

So, this was everything I got in my first Deautybox. I am extremely pleased with this box! As you can see there were a lot of full size products. The box had a value of €44.69, well above the price of €15. Not all boxes are the same so some have received other products. Some youtubers that I watch received a Clinique lipstick instead of the shampoo and perfume. Personally, I’m glad I didn’t get that since I didn’t really like the color and I probably would have given it to my mum.
Zo, dit was alles wat ik in mijn allereerste Deautybox ontvangen heb. Ik ben echt enorm blij met deze doos! Zoals jullie kunnen zien zaten er veel full size producten in. De doos had uiteindelijk een waarde van €44,69. Ruim boven de prijs van €15 dus. Niet alle boxen zijn hetzelfde dus sommigen hebben andere producten ontvangen. Zo zag ik bij enkele youtubers dat zij in plaats van de shampoo en de parfum een lipstick van Clinique hadden gekregen. Persoonlijk ben ik blij dat ik die niet gekregen heb aangezien de kleur echt niets voor mij was en ik die waarschijnlijk dus gewoon aan mijn mama zou geven.

Originally I was going to order only 1 box as €15 per month is quite a lot for a student, but because this is a special version of the box and because I would like to compare this with how a normal box looks like, I decided to get the September box as well. So definitely look forward to the article about that at the end of this month!
Oorspronkelijk was ik van plan maar 1 Deautybox te bestellen aangezien €15 per maand voor een studente nogal veel kan zijn, maar omdat dit een speciale versie is van de box en omdat ik dit toch graag zou willen vergelijken met hoe een normale box eruit ziet, heb ik besloten deze van september ook aan te schaffen. Kijk dus zeker uit naar het artikel daarover aan het einde van deze maand!

What is your favorite product in this box? Let me know if you want any reviews!
Wat is jou favoriete product in deze box? Laat me weten of je een review wilt!

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

London Haul! Londen Shoplog!

I’m back from London and did some shopping there! If you want to see what I got, keep on reading!
Ik ben terug van Londen en heb er wat geshopt! Als je wil zien wat ik kocht, lees dan verder!


Since I’m a nail polish addict, off course I had to get some nail polishes! First of all I knew I really wanted the Gelly Hi-Shine Nail Paints by Barry M. There was a buy 1 get 1 half off deal in Boots for the Barry M nail polishes so I decided to get 4 of them, 2 Gelly Hi-Shine Nail Paints in the colors 332 Dragon and 334 Blueberry and 2 Sequin Nail Effects in the colors 328 Pink and 327 White because I’ve been wanting them for a long time. 
Aangezien ik nagellak verslaafd ben, moest ik natuurlijk wat nagellakjes meenenen! Ik wist al op voorhand dat ik de Gelly Hi-Shine Nail Paint van Barry M wou. In Boots hadden ze een “buy 1 get 1 half off” deal voor de Barry M nagellakjes dus besloot ik er 4 te kopen, 2 Gelly Hi-Shine Nail Paints in de kleuren 332 Dragon en 334 Blueberry en 2 Sequin Nail Effects in de kleuren 328 Pink en 327 White omdat ik deze al lang wou. 


Another thing I really wanted was the Seche Vite fast drying top coat. Something every nail polish addict needs in her collection! I’ve also been wanting to try out the scented nail polishes by Models Own, so I decided to bring one. I would’ve picked up more, but the available colors look a lot like other polishes I already have so that would have been a bit too much (we have to draw the line somewhere, right? :D). I picked up the Blueberry Muffin one.
Wat ik ook zeker wou was de Seche Vite fast drying top coat. Iets dat elke nagellak verslaafde in haar collectie moet hebben. Ook was ik al een tijdje nieuwsgierig naar de scented nagellakjes van Models Own, dus besloot ik er eentje mee te nemen. Ik wou er oorspronkelijk meerdere, maar aangezien ik al die kleuren al ongeveer in mijn collectie heb, vond ik dat misschien een beetje overbodig (we moeten ergens een grens trekken, toch? :D). Ik koos voor het lakje met de geur Bleuberry Muffin.


Now on to some lipies, my second addiction! An EOS lip balm could not be left out, I had to get one. I got the summer fruit one and I’m glad I did! I love this already! It smells amazing and it tastes even better (Don’t worry, I’m not eating it :D). Off course I also needed to check out the MUA products, since we can’t get those in Belgium. Unfortunately a lot of it was sold out, so I only ended up picking up a lipstick in shade 16. I also really wanted to try out the Topshop lipsticks. I first picked up the color Whimsical in Selfridges. The next day I went to Topshop in Westfield and wanted to pick up another color but I didn’t and I already regret it!
Nu de lipies, mijn tweede verslaving! Een EOS lippenbalsem kon niet ontbreken, ik moest er eentje hebben. Ik koos voor de smaak summer fruit en ik ben hier heel blij mee! Ik hou er nu al van! Het ruikt fantastische en het smaakt zelfs nog beter (Geen zorgen, ik eet het niet op :D). Natuurlijk moest ik ook even de MUA producten bekijken aangezien deze niet in België te verkrijgen zijn tenzij je ze online bestelt. Jammer genoeg was hiervan vrij veel al uitverkocht, dus kocht ik enkel een lipstick in shade 16. Ik wou ook heel graag de Topshop lipsticks uitproberen. Ik kocht eerst de kleur Whimsical in Selfridges. De volgende dag ging ik naar Topshop in Westfield en wou ik nog een kleur meenemen, maar dat deed ik niet en daar heb ik nu al spijt van!


If there is one high end mascara I think it’s worth spending some money on, it would be Benefit’s They’re Real!. I first tried a sample of this that I bought on ebay and at first I didn’t get the hype around this. After using it a little more and playing around with it I really started to love using it on top of a cheaper mascara as a base coat. I knew about this set that was available in Boots, so I went ahead and bought it right when I saw it.
Als er een high end mascara is waarvan ik denk dat hij het waard is om wat meer geld aan uit te geven, dan is het wel Benefit’s They’re Real!. I probeerde hier eerst een staaltje van dat ik via ebay kocht en in het begin snapte ik de hype rond deze mascara niet. Na hem wat meer te gebruiken en er wat mee te spelen begon ik hem echt fijn te vinden over een goedkopere mascara als base coat. Ik wist dat deze set in Boots te koop ging zijn, dus kocht ik het meteen toen ik het zag.

Another mascara I’ve been wanting to try out is Maybelline’s Great Lash in Blackest Black, so I also bought this one.
Een andere mascara die ik graag wou proberen was Maybelline’s Great Lash in Blackest Black, dus kocht ik deze ook.


Another products I’ve been wanting a while is a Sleek palette and blush so I picked up the Storm Palette and a blush in Rose Gold.
Nog iets dat ik al lang wou is een Sleek palette en blush dus kocht ik het Storm Palette en de Rose Gold blush.


Inglot is another brand I’ve been wanting to try out for a while, so I went to the store in Westfield. I wanted a 4 eyeshadow palette but the woman told me there weren’t any left so I decided to take only 2 in the colors 337 and 464. I really like the packaging Inglot has, but as you can see, I didn’t get the magnetic palette. I saw it when I already left the store so I went back to ask for it. Unfortunately, there was no palette with magnetic lid in the store, so I was really disappointed. I will probably order a new palette soon online.
Ook Inglot is een merk dat ik al heel erg lang wou uitproberen. In Westfield ging ik dus meteen de winkel binnen. Ik wou een palette bestaande uit 4 oogschaduws maar de verkoopster zij dat ze deze niet meer had dus besloot ik er maar 2 te nemen in de kleuren 337 en 464. Ik vind de verpakking van Inglot super, maar zoals je ziet kreeg ik niet het magnetische palette mee. Ik zag dit toen ik uit de winkel kwam dus ging terug om ernaar te vragen aangezien ik daar toch echt wel belang aan hecht. Jammer genoeg was er geen enkel palette meer met magnetisch deksel, wat ik echt heel spijtig vind. Ik zal waarschijnlijk binnenkort een nieuw palette online bestellen.


Something probably everyone owns but me is a Maybelline Color Tattoo, so I finally picked one up in the color On and on Bronze.
Iets dat waarschijnlijk iedereen al heeft behalve ik is een Maybelline Color Tattoo, dus kocht ik er eindelijk ook eentje in de kleur On and on Bronze.


I normally don’t wear a lot of foundation or concealer but I really wanted a good one. I could leave the UK without a Collection Lasting Perfection ultimate wear concealer since everyone is so positive about it. I’m in the shade 2 Light. I’ve heard a lot of good things about Illamasqua’s Skin Base Foundation too so I picked one up in the shade SB 07.
Ik draag normaal niet veel foundation of concealer maar ik wou echt eens een goede. Ik kon de UK niet verlaten zonder een Collection Lasting Perfection ultimate wear concealer aangezien iedereen er zo positief over is. Ik kocht hem in de kleur 2 Light. Ik heb ook veel goede dingen gehoord over Illamasqua’s Skin Base Foundation dus kocht ik deze in de kleur SB 07.


Soap & Glory is a brand know for it’s amazingly scented products and since there was a buy 1 get 1 half off deal in Boots, I bought 2 products: The Glad Hair Day Conditioner and the Righteous Body Butter. The latter smells like the perfume Miss Dior Cherie, which is my favorite so I had to get it!
Soap & Glory is een merk dat bekend staat voor zijn geweldig geurende producten en aangezien er in Boots een “buy 1 get 1 half off” deal was, kocht ik 2 producten: de Glad Hair Day Conditioner en de Righteous Body Butter. Deze laatste ruikt naar de Miss Dior Cherie parfum. Dit is mijn lievelingsparfum dus ik moest deze hebben!


I bought some other hair products: Aussie’s 3 minute miracle Luscious Long Deep Treatment (Finally!), Batiste Dry Shampoo in the scent Fruit & Cheeky Cherry (Best dry shampoo ever!) and Hask Argan Oil.
Ik kocht nog enkele andere haarproducten: Aussie’s 3 minute miracle Luscious Long Deep Treatment (Eindelijk!), Batiste Dry Shampoo in de geur Fruit & Cheeky Cherry (Beste droogshampoo ooit!) en Hask Argan Oil.


Next, I also went to Lush because I think it is cheaper in the UK. I really wanted a mask from Lush that I didn’t have to keep in the refrigerator so I bought the Mask of Magnaminty. I also bought the Think Pink Bath Ballistic and the Creamy Candy Bath Bubble Bar Slice.
Als volgende ging ik ook naar Lush omdat ik denk dat dit goedkoper is in de UK. Ik wou graag een masker van Lush dat niet in de koelkast bewaard moet worden dus kocht ik Mask of Magnaminty. Ik kocht ook deze: Think Pink Bath Ballistic en Creamy Candy Bath Bubble Bar Slice.


Off course I had to go to Victoria’s Secret too. I actually only wanted a Body Mist from there, just like my cousin and my brother’s girlfriend, so I brought 3 of them. The scent I bought for myself is Sensual Blush.
Natuurlijk moest ik ook even Victoria’s Secret binnenspringen. Ik wou hier eigenlijk enkel een Body Mist van, net zoals mijn nicht en mijn broer zijn vriendin, dus ik bracht er 3 mee. Voor mezelf kocht ik de geur  Sensual Blush.


In Primark I bought a Hand Sanitiser Gel, just because I just this a lot. This always comes in handy en this one was very cheap and is in the scent strawberry.
In Primark kocht ik ook nog een Hand Sanitiser Gel, gewoon omdat ik dit heel vaak gebruik. Dit komt dus altijd goed van pas en deze was heel goedkoop en heeft de geur van aardbei.


I’m a sucker for scented candles so Yankee Candles were on my whishlist for a long time now. I was so happy that some of my sweet followers on twitter helped me to get these since I couldn’t find them the first day! So thank you to all of you who helped me! I chose the scents Black Cherry, Salted Caramel and Summer Scoop, all of them in a different size.
Ik heb een zwak voor geurkaarsen dus Yankee Candles stonden al lang op mijn verlanglijstje. Ik was zo blij dat enkele van mijn lieve volgers op twitter mij hielpen om deze te vinden, want ik kon ze de eerste dag nergens vinden! Ik koos voor de geuren Black Cherry, Salted Caramel en Summer Scoop, elk in een ander formaat.


I’m way more into beauty than I am into fashion, so I only bought a few fashion items. First of all I bought this set of headbands in Primark, just because I wear headbands like these very often.
Ik ben veel meer geïnteresseerd in beauty dan in fashion, dus ik kocht maar enkele fashion items. Als eerste kocht ik deze set haarbandjes in Primark, gewoon omdat ik dit heel vaak draag.


I also bought a pair of flats in Primark. I wear flats a lot and I love bows so these were just screaming my name!
Ik kocht ook een paar ballerina’s in Primark. Ik draag dit heel vaak en ik hou van strikjes dus deze zijn op m’n lijf geschreven!


Lastly I bought this sweater in Primark. It looks totally different in the picture. It’s dark blue and coverd in sequins, very girly but still neutral. 
Ten slotte kocht ik deze trui in Primark. Op de foto ziet hij er heel anders uit dan in het echt. Hij is donkerblauw en zit vol pailletjes, heel meisjesachtig maar toch neutraal dus.


If you got to the end, thank you so much for reading it all!
Als je tot het einde bent geraakt, dankjewel om alles te lezen!

What’s your favorite item?
Wat is jou favoriete item?

Xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Mani Monday – Citytrip to London

Hi Lovelies!
Hoi Lieverds!

I’m pretty busy at the moment because I’m going to London tomorrow to do some shopping, but I wanted to post something for you guys anyway. That’s why I decided to do a quick many monday. 
Ik heb het redelijk druk op dit moment omdat ik morgen naar Londen vertrek om wat te shoppen, maar ik wou toch een artikel voor jullie maken. Daarom besloot ik snel een mani monday te doen.

When I’m going on a citytrip as short as this one will be (only 2 days), I don’t like so spend time on my nails. That’s why I chose for a neutral color. This way, if the nail polish would start chipping (which I hope it doesn’t since it’s only for 2 days), it won’t be that noticeable.
Wanneer ik op zo’n korte citytrip ga (maar 2 dagen), spendeer ik niet graag veel tijd aan mijn nagels. Daarom koos ik voor een neutrale kleur. Op die manier zal het niet zo opvallen als de nagellak begint te chippen (ik hoop dat dit niet gebeurt aangezien ik maar 2 dagen weg ben).

This time I went for an Essence nail polish in the color 04 iced latte. It shows up like a nude on the picture but in real life it’s a little more on the pink side. 
Deze keer heb ik voor een Essence lakje gekozen in de kleur 04 iced latte. Op de foto ziet het er als een nude kleurtje uit, maar in werkelijkheid is het iets meer aan de roze kant.


I also wanted to ask you guys a quick question. Since there are a lot of brands available in London that we can’t buy in Belgium, I will bring some of those things with me. If you guys have any tips or requests on what to buy or want to see a review on a product, please let me know in the comments, through twitter or e-mail. I would love to see what you guys think I should buy and will try to bring them for a review maybe!
Naast deze mani monday wou ik ook nog vlug iets vragen aan jullie. Aangezien je in Londen veel merken kan kopen die je hier in België niet kan krijgen, ben ik van plan heel wat van die dingen mee te brengen. Indien jullie dus tips hebben over dingen die ik moet meebrengen of producten waarvan jullie graag een review of iets anders willen zien, laat het mij dan zeker even weten in een reactie, via twitter of via mail. Ik zou het leuk vinden om te zien wat jullie willen dat ik meebreng en zal mijn best doen deze dan ook mee te brengen!

What’s your favorite store/brand in London?
Wat is jou favoriete winkel/merk in Londen?
xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Beauty vs. Brains Tag!

After getting nominated 6 times in total for the Liebster award (Still can’t believe this! Thank you to everyone who nominated me (see Liebster award post + Fay from Crazy Crafts and Gill from My Miss Dior Fashion)), I also got tagged by Jessica from Magique Maquillage to do the Beauty vs. Brains Tag. Since there isn’t a lot of explaining to do about what a tag is, I will just get into it.
Na 5 maal genomineerd te worden voor de Liebster award (Ik kan het nog altijd niet geloven! Dankjewel iedereen die mij nomineerde (zie Liebster award post + Fay from Crazy Crafts en Gill from My Miss Dior Fashion)), werd ik ook getagged door Jessica van Magique Maquillage om de Beauty vs. Brains Tag te doen. Aangezien hier niet veel uitleg bij nodig is, ga ik er gewoon aan beginnen.
First some rules (Copied from Jessica with permission): 
1. Link back to the person who tagged you.
2. Tittle the post “Beauty vs. Brains”.
3. Try to be as honest as possible.
4. Tag at least 3 other people and let them know that you tagged them.

Eerst enkele regels;
1. Link de persoon die je getagged heeft.
2. Noem de post “Beauty vs. Brains”.
3. Probeer zo eerlijk mogelijk te zijn.
4. Tag minstens 3 andere personen en laat hen weten dat je hen getagged hebt.

Now on to the questions.
Nu op naar de vragen.

1. Favorite book? Favoriete boek?
I’m not really a reader, so I don’t have a favorite book, but when I read, I like read mysterious books.
Ik ben niet echt iemand die veel leest, dus ik heb niet echt een favoriet boek, maar als ik lees, lees ik het liefst mysterieuze boeken.

2. Favorite quotation? Favoriete quote?
Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’ by Audrey Hepburn.
Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’ van Audrey Hepburn.

3. English or maths? Engels of wiskunde?
If you would have asked me this 5 years ago, I would definitely have said maths because I was good at it! But when I started college, I really started struggling with it so now I hate it, and therefore would have to say English!
Als je mij dit 5 jaar geleden zou vragen, zou ik sowieso wiskunde gezegd hebben omdat ik er goed in was! Maar toen ik aan de universiteit startte, begon ik er echt moeilijkheden mee te krijgen, dus nu haat ik het, en daarom moet ik nu toch voor Engels gaan! :D 

4. Science or art? Wetenschappen of kunst?
I always have been bad at science so art!
Ik ben altijd slecht geweest in wetenschappen, dus kunst!

5. Name 5 musical artists that changed your life. Noem 5 muziekartiesten die je leven hebben veranderd.
I don’t think I will be able to name five, but here’s a few: Rihanna, Demi Lovato and The Spice Grils :D, this probably sounds weird, but when I was little I used to listen to them all the time! I even watched the movie like a billion times! Everyone used to call me baby spice because my hair was as blond (maybe even blonder) as hers and I always wanted to be cute like her. It think it’s because of her that I’m such a girly girl!
Ik denk niet dat ik er 5 kan noemen, maar hier zijn er enkele: Rihanna, Dmi Lovato en The Spice Girls Dit laatste klinkt waarschijnlijk raar, maar toen ik klein was luisterde ik altijd naar hen! Ik heb de film ook enorm vaak gezien! Iedereen noemde mij baby spice omdat mijn haar ook zo blond was (misschien zelfs blonder) als dat van haar en omdat ik altijd schattig wou zijn. Ik denk dat ik daarom zo een meisje meisje ben!

6. Favorite and least favorite subject at school? Favoriete en minst favoriete vak op school?
Favorite at this moment would be marketing, least favorite: energy, the most boring subject ever!
Favoriete op dit moment zal marketing zijn, minst favoriete is energie, meest saaie vak ooit! 

7. Favorite ‘celebrity with a brain’? Favoriete ‘celebrity with a brain’?
Natalie Portman. She just really fits in this topic I think.
Natalie Portman. Ze past gewoon goed in dit onderwerp vind ik.

8. If you could study anything, anywhere, what would it be? Als je eender wat kon studeren, eender waar, wat zou het zijn?
I would probably study something beauty related in America. If you read my Liebster award post, you know that I discovered too late that I wanted to be more creative. I would love to do something else after the studies I’m doing right now and hopefully combine the two.
Ik zou waarschijnlijk iets beauty gerelateerd studeren in Amerika. Als je mijn Liebster award post gelezen hebt, weet je dat ik te laat ontdekt heb dat ik eigenlijk liever iets creatiever zou doen. Ik zou daarom graag nog iets anders doen na de studies die ik nu doe en hopelijk beide dan combineren.

9. What is your nerdy little secret? Wat is jouw ‘nerdy’ geheimpje?
Like Jessica, and weird enough like the other girls she tagged to do this, I’m really into anything that has to do with crime/murder! (I know this probably sounds creepy.:p) That’s why I love Dexter! I even considered to study criminology for a while before I started my business engineering study.
Zoals Jessica, en vreemd genoeg zoals de andere meisjes die zij getagd heeft, ben ik echt geïnteresseerd in alles wat met misdaad/moord te maken heeft! (Ik weet dat dit waarschijnlijk nogal ‘creepy’ overkomt.:p) Dat is ook waarom ik heel graag naar Dexter kijk! Ik heb zelfs een tijdje overwogen om criminologie te studeren nog voordat ik mij opleiding Handelsingenieur startte.

10. Beauty gurus who you admire for more then their love for fashion/beauty. Beauty gurus die je voor meer dan hun liefde voor fashion/beauty bewondert.
Leighann, Kelly and Arden Rose. They are a few of my favorites and they all went are still are going to college (or at least I think so?).
LeighannKelly en Arden Rose. Dit zijn enkele van mijn favorieten en ze zijn allemaal aan het verder studeren of hebben dat gedaan (of tenminste dat denk ik?).

11. If your blog couldn’t be focused on fashion/beauty, what would be the focus instead? Als je blog niet op fashion/beauty gebasseerd kon zijn, wat zou de focus dan zijn?
I think about dance. I did ballet and jazz dance for about 15 years and really miss it now!
Ik denk over dans. Ik heb ongeveer 15 jaar lang ballet en jazz dance gedaan en ik mis het echt enorm nu!

12. Name some things you’re obsessed with that others would find strange. Noem enkele dingen waardoor je geobsedeerd bent die andere raar zouden vinden.
I can only think of something I used to do. When I used to get a haircut, the only requirement I had was that I had to be able to touch my hair when I reached from my lower back upwards, if you understand what I mean. It just had to be at least that long! I don’t know why but that was important to me. :p Not anymore though, my hair is almost always shorter now, about right below my shoulders or a little longer.
Ik kan alleen maar iets bedenken wat ik vroeger deed. Als ik vroeger mijn haar liet knippen, was mijn enige vereiste dat ik mijn haar nog kon aanraken als ik met mijn hand via mijn onderrug naar boven ging, als je snapt wat ik bedoel. Het moest gewoon minstens zo long zijn! Ik weet niet waarom maar dat vond ik belangrijk. Nu niet meer, mijn haar is nu bijna altijd korter, meestal net tot onder mijn schouders of iets langer.

13. Name 5 people who inspire you (no friends or family). Noem 5 mensen die jou inspireren (geen vrienden of familie). 
Probably just the beauty gurus I mentioned in question 10, Rihanna and Demi Lovato. I just love them and look up to them and what they do.
Waarschijnlijk zijn dat de beauty gurus uit vraag 10, Rihanna en Demi Lovato. Ik hou er gewoon van en kijk op naar hen en wat ze doen.

14. Who is your intellectual soulmate?  Wie is jouw intellectuele soulmate?
I don’t think I have one.
Ik denk niet dat ik er één heb.

Let’s tag some people!
Laat het taggen beginnen!


xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.